Vervolgopleiding Medewerker Orthopedisch Kinderdagcentrum

Een opfristraining waarna je al je werkzaamheden weer fysiek, veilig & respectvol kunt uitvoeren.

  (* verplichte velden anders wordt het formulier niet verstuurd)

  Algemeen

  Deze vervolgopleiding van een of twee dagdelen vindt plaats nadat de basistraining is gevolgd. Afhankelijk van de problematiek op de werkvloer, is dat na enkele maanden of periodiek eens per jaar. Je hebt al geleerd hoe je fysiek veilig & respectvol kunt werken, maar kennis en/of vaardigheden zijn wat weggezakt of er zijn nieuwe zorgvragers bij wie je moeite hebt om de juiste werkwijze te vinden.

  Na de training zijn kennis en vaardigheden weer up-to-date en is het team in staat de werkwijze naar een hoger plan brengen.

  Doelgroep

  Deze complete training is geschikt voor alle begeleiders, ergo- en fysiotherapeuten die hun kennis en vaardigheden willen verbeteren om optimale zorg te kunnen verlenen en fysiek veiliger willen werken.

  Resultaat

  • Geen fysieke overbelasting door je werk
  • Verdieping in de haptonomie; je weet haptonomische vaardigheden nog beter toe te passen in je werk
  • Je hebt meer inzicht in fysiek veilig werken en kunt nog beter de essenties vertalen naar de uitvoerende handeling
  • Je hebt meer oplossingen gevonden voor de problematiek op de werkvloer
  • Meer rust in je manier van werken, ondanks de soms hoge werkdruk
  • Bewuster werken met meer aandacht voor jezelf
  • Meer afstemming op het kind
  • Je kunt grenzen stellen op basis van het kader van ‘fysiek veilig & respectvol werken’
  • Je weet bij transfers wanneer manueel begeleiden mogelijk is en wanneer je moet overgaan tot het inzetten van een hulpmiddel
  • Je kunt goed omgaan met de hulpmiddelen J
  • Je neemt verantwoordelijkheid voor je eigen welzijn
  • Je kent je sterke en zwakke punten en weet waarin je nog stappen moet zetten

  Aanpak

  Je volgt de training samen met je collega’s. De groepsgrootte is beperkt tot 6-8 deelnemers, wat betekent dat er per afdeling soms meerdere groepen getraind worden.

  Om de trainingsinhoud af te stemmen op de scholingsvragen en om te bepalen hoeveel dagdelen nodig zijn, wordt vooraf een scan gemaakt van de problematiek in je team of op je afdeling:

  • Wat is de problematiek bij de kinderen / welke zorg wordt gegeven
  • Is er overige problematiek
  • Hoe wordt er nu gewerkt
  • Welke hulpmiddelen worden ingezet
  • Hoe is de samenwerking binnen het team

  De lesstof zal zoveel mogelijk concreet op de werkvloer worden toegepast. Vandaar dat er ook met niet al te grote groepen gewerkt wordt. Per kind kan de juiste werkwijze worden bepaald.

  Trainingsinhoud

  Vraaggericht en voortbordurend op de inhoud van de basistraining.

  Basisprincipes (opfrissen / kennis vergroten / ervaren): werkhouding, arbonormen en haptonomie
  • goede werkhouding aannemen; alternatieven bij beperkte werkruimtes
  • werken zonder kracht; voorkom hurken en knielen / wat zijn de alternatieven
  • hoe raak ik aan, wat laat ik het kind voelen en hoe lok ik uit dat het kind meewerkt-naar-vermogen
  Praktijkhandelingen (haptonomisch uitgevoerd, ook ziektebeeld-gericht).

  De training is volledig op maat en gericht op de voorkomende werksituaties. De training vindt voor een belangrijk deel plaats op de werkvloer.

  • Transfers en handelingen rondom de stoel / wc, inclusief hulpmiddelen
   • ADL / kleding aantrekken over ortheses
   • transfers opstaan en gaan zitten
   • stoel aanschuiven bij tafel
   • loopbegeleiding (zonder en met hulpmiddelen)
   • transfer vanaf rolstoel of vanuit stand naar loopkar
  • Bedtransfers (incl. gebruik diverse hulpmiddelen):
   • werkhoogte van het bed en eigen werkhouding bij ADL en transfers
   • transfers in & uit bed (alle opties)
   • kantelen op de zij
   • transfers binnen de grenzen van het bed (zijwaarts en hogerop verplaatsen)
   • werken met glijzeilen / wanneer en hoe in te zetten
  • Handelingen op de grond (therapeutisch / spel)
  • Werken met de tillift (veilig en comfortabel; keuze van tilbanden / hoe leg je het aan en waarom)
  • Rollend materiaal: fysiek veilig verrijden en manoeuvreren (tillift, rolstoel, etenskar)
  • Zonder te tillen: hoofdkussen herplaatsen, kussen plaatsen onder de benen, etc.
  • Kind vanaf de grond overeind helpen, manueel en via tillift
  • Eigen inbreng

  De kosten zijn op aanvraag. Een dagdeel duurt 3 of 4 uur.

  In principe een dagdeel training per dag, maar in overleg kan hiervan worden afgeweken. Bij meerdere trainingsgroepen plannen we twee groepen op een dag.

  De trainingskosten variëren met:

  • de overeengekomen tijdsinvestering: aantal uren en dagdelen training, scan en eventueel vooraf meelopen op de werkvloer
  • de reiskosten (tijd en kilometers)
  • wel / geen schriftelijke rapportage over de bevindingen en gegeven adviezen
  • wel / geen evaluatiegesprek op locatie met management

  De vervolgtraining is team- en afdelingsgericht en wordt door een organisatie afgenomen. Buiten een organisatie om, is individuele inschrijving niet mogelijk.

  De training wordt gegeven op de locatie van de organisatie.

  Hand-outs en Basisboek Verplaatsingstechnieken. Het is belangrijk dat iedere cursusdeelnemer beschikking heeft over een naslagwerk. De deelnemer die de basistraining heeft gevolgd, zal hierover al beschikken.

  Hand-out
  Basisboek verplaatsingstechnieken
  E-learning: kan individueel worden afgenomen per instelling.

  Medewerker Orthopedisch Kinderdagcentrum - Vervolgopleiding | TRANSFERS beLICHT | crkboBTW-vrij

  TRANSFERS beLICHT is als onderwijsinstelling CRKBO-geregistreerd.De trainingskosten zijn vrijgesteld van BTW.

  Medewerker Orthopedisch Kinderdagcentrum - Vervolgopleiding | TRANSFERS beLICHT | vvnAccreditatiepunten

  TRANSFERS beLICHT staat ingeschreven in het kwaliteitsregister V&VN en is voor accreditatie geautoriseerd. Voor de training kan accreditatie worden aangevraagd.

  Vervolgopleiding Medewerker Orthopedisch Kinderdagcentrum

  Een opfristraining waarna je al je werkzaamheden weer fysiek, veilig & respectvol kunt uitvoeren.

   (* verplichte velden anders wordt het formulier niet verstuurd)