Haptonomie

Zorgverlenen en haptonomie zijn onlos­makelijk met elkaar verbonden. Hapto­nomie gaat over gevoel en over de gevoelsmatige wisselwerking tussen mensen. Het gaat zowel over het (weer leren) luisteren naar jezelf en naar de ander, als over het respectvol omgaan met elkaar.

Letterlijk betekent haptonomie de leer van het voelen, tasten en aanraken. De zorgverlener raakt de cliënt vaak aan. Vraag je als zorgverlener eens af of je ook daadwerkelijk contact maakt met de cliënt (con-tact betekent samen aanraken). Probeer de hand daarbij niet als grijporgaan te gebruiken, maar als manier om je met de ander te verbinden.

opleiding docenten verplaatsingstechnieken
duurzame inzetbaarheid schoonmaak

Wij richten onze trainingen op de onderstaande doelgroepen

 • Verpleging en verzorging intramuraal
 • Thuiszorg
 • Gehandicaptenzorg
 • Hospice
 • Kraamzorg
 • Orthopedisch kinderdagcentrum
 • Ziekenhuizen
 • Mantelzorgers en vrijwilligers

Het doel is om de transfer tot een gezamenlijke beweging te maken, zodat het voor beide partijen lichter is.

TRANSFERS beLICHT kan u het volgende bieden

 • trainingen fysieke belasting op maat voor groepen van 6-10 deelnemers
 • workshops haptonomie en cliëntentransfers voor grotere groepen
 • schriftelijke rapportage van de trainingen, inclusief verbeterpunten
 • ondersteuning bij het ontwikkelen van transferprotocollen
 • probleemanalyse (beoordelen van werkomstandigheden / inrichting werkplek)
 • meelopen op de werkvloer in verband met:
  • (dreigende) uitval van een medewerker door fysieke klachten
  • adviseren bij cliëntentransfers / hulpmiddelenadvies

De trainingen worden meestal in-company gegeven. Trainingen en adviezen in de thuissituatie zijn eveneens mogelijk.

De trainingen zijn praktisch en afgestemd op de werksituatie. Iedere cursist zal de haptonomische transfers zelf ervaren.

opleiding ergocoach

Fysieke overbelasting in de gezondheidszorg is niet nodig. Respectvol omgaan met jezelf en met de zorgvrager.

training zorg en welzijn

Inhoud van de trainingen van TRANSFERS beLICHT

In de diverse trainingen van TRANSFERS beLICHT staan voor de zorgverleners voortdurend drie pijlers centraal:

 • werk in de juiste houding
 • belast binnen de veilige arbonormen
 • hanteer de haptonomische principes

Het laatste punt houdt in, dat de cliënt wordt uitgenodigd om naar vermogen mee te werken.

De bovengenoemde drie pijlers bepalen uiteindelijk de transferkeuze.

In de trainingen worden de deelnemers op een praktische manier bekend gemaakt met de drie pijlers en de diverse transfertechnieken (transfermogelijkheden).

Voor iedere denkbare cliëntensituatie bestaat een manier van verzorgen en/of verplaatsen, die voor zowel de verzorgende als de cliënt prettig is.

Voor informatie en bij belangstelling voor een van de trainingen, graag contact opnemen.