Home

TRANSFERS beLICHT is een opleidings- en adviesbureau op het gebied van het verminderen van fysieke belasting voor medewerkers in de gezondheidszorg. Het bureau heeft een breed aanbod van cursussen voor medewerkers van verpleeg- en verzorgings­huizen, gehandicaptenzorg, thuiszorg, ziekenhuizen, kinderopvang en kraamzorg maar ook voor docenten en studenten binnen het beroepsonderwijs.

Onder verplegenden en verzorgenden komen vaak gezondheidsproblemen voor vanwege te grote dynamische en statische belasting tijdens het werk.
Dynamische belasting ontstaat bijvoorbeeld bij het tillen en verplaatsen van cliënten.  Statische belasting ontstaat bij het belasten van het lichaam in één houding, zoals vaak gebeurt tijdens ADL-zorg.
Om de belasting bij de zorgverleners te verminderen is het van belang dat zij kennis, inzicht en ervaring krijgen in de juiste til- en verplaatsingstechnieken.
De trainingen van TRANSFERS beLICHT hebben een positieve uitwerking op zowel de zorgverlener als de cliënt.
De doelstelling van de trainingen is dan ook tweeledig, namelijk:

  1. het verminderen van de fysieke belasting bij de zorgverlener en
  2. het bevorderen van een respectvolle benadering van de cliënt.

Beide doelstellingen worden bereikt door de zorgverleners te scholen in de haptonomische til- en verplaatsing technieken, ook wel de klinische kinesionomie genoemd.

TRANSFERS beLICHT is als onderwijsinstelling CRKBO-geregistreerd en staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister V&V. Voor de trainingen kunnen accreditatiepunten worden gegeven.

Net uit:

basisboek-verplaatsingstechnieken-voor-zorgverleners
Net uit: Basisboek verplaatsingstechnieken voor zorgverleners.

TRANSFERS beLICHT

Iedere vorm van zorg kan worden verleend, zonder dat er sprake is van fysieke overbelasting.