Ergocoach Facilitair – Basisopleiding

Een training waarna je al je werkzaamheden fysiek, veilig & respectvol kunt uitvoeren.

  (* verplichte velden anders wordt het formulier niet verstuurd)

  Algemeen

  Als ergocoach Facilitair heb je extra verantwoordelijkheid voor preventie van fysieke belasting binnen je team. Je rol is signalerend en adviserend. In deze basisopleiding van drie dagdelen leer je hoe jezelf fysiek veilig en respectvol kunt werken en hoe je je collega’s daarin kunt stimuleren.

  Fysiek veilig werken betreft iedere medewerker individueel, maar is ook een teamgebeuren, waarin je met elkaar de verantwoordelijkheid neemt en gemaakte afspraken nakomt.

  Je kunt je taken als ergocoach het beste uitvoeren als alle overige facilitaire medewerkers de basistraining van 2 á 3 dagdelen hebben gevolgd.

  Doelgroep

  Deze praktische training ergocoach facilitair – basisopleiding is geschikt voor medewerkers die zich willen inzetten voor het verminderen van fysieke belasting en duurzame inzetbaarheid van de collega’s.

  Heb je de basistraining facilitaire medewerker al gevolgd, dan is deze training een verdieping en aanvulling.

  Je bent gemotiveerd, invoelend en vindt het leuk om kennis op anderen over te dragen.

  Je ergocoachtaken voer je uit voor medewerkers die werkzaam zijn in:

  • Schoonmaak
  • Huishouding
  • Keuken / Voeding
  • Technische dienst
  • Administratie (beeldschermwerk)

  Resultaat

  • Je bent je ervan bewust dat fysieke overbelasting niet nodig is, je weet hoe je dat kunt bereiken én je kunt dit overbrengen op collega’s
  • Geen fysieke overbelasting door je werk:
   • je weet wat een goede werkhouding is
   • je weet hoeveel je mag belasten en hoe je dat kunt bereiken
  • Je kunt gevraagd en ongevraagd adviezen geven aan collega’s
  • Je kunt je keuzes motiveren, zowel naar collega’s toe als interdisciplinair
  • Je hebt kennis van een goede werkomgeving en weet hoe je een situatie kunt aanpassen zodat fysiek veilig werken mogelijk blijft
  • Je signaleert bij collega’s fysiek overbelastende werksituaties en kunt hen begeleiden in het verbeteren ervan
  • Je werkt bewuster met meer aandacht voor jezelf
  • Er is meer rust in je manier van werken, ondanks de soms hoge werkdruk
  • Je kunt goed omgaan met de hulpmiddelen
  • Je weet hoe je fysiek veilig kunt werken achter de PC, laptop of tablet – inrichting van de werkplek en werkhouding; je kunt collega’s hierin adviseren
  • Je kent je sterke en zwakke punten en weet waarin je nog stappen moet zetten

  Aanpak

  Je volgt de training samen met andere collega’s binnen de organisatie. De groepsgrootte is 8 deelnemers.

  Vooraf wordt op de locatie een scan gemaakt van de problematiek:

  • Welke werkzaamheden worden verricht
  • Wat is de problematiek / welke knelpunten zijn er
  • Hoe wordt er nu gewerkt
  • Welke hulpmiddelen worden ingezet
  • Hoe is de samenwerking binnen het team
  • Organisatiestructuur

  Een deel van de training zal op de werkvloer plaatsvinden: de praktijksituaties zullen concreet worden geoefend.

  Trainingsinhoud

  Uitgangspunt is dat de deelnemers de basistraining van 2 á 3 dagdelen hebben gevolgd. Tijdens de Ergocoachtraining worden de basisprincipes van fysiek veilig werken opgefrist en verdiept en uitgebreid met voor de ergocoach specifieke onderwerpen.

  In drie dagdelen worden de volgende onderwerpen behandeld.

  Taken ergocoach, verdieping en specialisatie
  • Taken van de ergocoach en hoe kun je daar uitvoering aangeven
  • Arbowetgeving, regels en normen
  • Probleemanalyse rondom fysieke belasting, meetinstrumenten (RugRadar, arbocheck, e.d.), plan van aanpak
  • Instrueren van collega’s en betrokkenen
  • IJsbergmodel – afspraken vastleggen en coachen van medewerkers
  • Organisatie, werkplek/inrichting
  • Omgaan met bezwaren
  • Actualiseren van kennis over producten en middelen / informatiebronnen
  Basisprincipes (opfrissen, verdieping en praktijk)
  • Wat is een goede werkhouding, in het algemeen en bij specifiek handelingen
  • Wat zijn de arbonormen (Praktijkrichtlijnen) – hoeveel mag ik mijn lichaam belasten, hoe voorkom je hurken & knielen en wat zijn de alternatieven
  • Bewustwording van de signalen die je lichaam je aangeeft – aandacht voor jezelf
  • Belasting & belastbaarheid; ben je in balans / wat heb je nodig om in balans te komen
  • Bewustwording van eigen houdings- en bewegingsgewoonten (ook privé)
  • Eigen verantwoordelijkheid voor je eigen welzijn
  • Oplossingsgericht denken: hoe kan het anders
  • Middelen- en materiaalkennis. Welke middelen moeten aanwezig zijn
  • Kennis van hygiëne (wat is schoon) en onderhoud. Wat moet, wat mag
  • Inzicht in taken qua zwaarte en hoe kun je taken afwisselen
  Praktijkhandelingen

  De inhoud is op maat: de te behandelen onderwerpen verschillen per training en per doelgroep.

  • Manieren van schoonmaken, zoals dweilen, wissen, bedden soppen, stofzuigen…., techniek en toepassing gekoppeld aan middelen en materialen
  • Bukken, tillen, reiken, duwen, trekken. Signalen van het lichaam en de gevolgen
  • Werkomgeving (waar zet je wat neer in bijv. kasten/koeling)
  • Rollend materiaal (karren): fysiek veilig verrijden en manoeuvreren
  • Werken achter de PC / tablet – inrichting van de werkplek en werkhouding
  • Eigen inbreng / concrete werksituaties

  De kosten zijn op aanvraag. Een dagdeel duurt 3 uur. In principe een dagdeel training per dag, maar in overleg kan hiervan worden afgeweken. Bij meerdere trainingsgroepen plannen we twee groepen op een dag.

  De trainingskosten variëren met:

  • de overeengekomen tijdsinvestering: aantal dagdelen training, scan en eventueel vooraf meelopen op de werkvloer
  • de reiskosten (tijd en kilometers)
  • wel / geen schriftelijke rapportage over de bevindingen en gegeven adviezen
  • wel / geen evaluatiegesprek op locatie met management

  De training is organisatiegericht en wordt door een organisatie afgenomen. Buiten een organisatie om, is individuele inschrijving niet mogelijk.

  De training wordt gegeven op een locatie van de organisatie. Voor extramurale facilitaire  ergocoaches regelt de organisatie een geschikt trainingslokaal.

  Hand-out. Het is belangrijk dat iedere cursusdeelnemer beschikking heeft over een naslagwerk.

  Cursusmap

  Ergocoach Facilitair - Basisopleiding | TRANSFERS beLICHT | crkboBTW-vrij

  TRANSFERS beLICHT is als onderwijsinstelling CRKBO-geregistreerd.De trainingskosten zijn vrijgesteld van BTW.

  Basisopleiding Ergocoach Fysieke Belasting Facilitair

  Een training waarna je al je werkzaamheden fysiek, veilig & respectvol kunt uitvoeren.

   (* verplichte velden anders wordt het formulier niet verstuurd)