Fysiek veilig & respectvol werken in de zorg – het belang van haptonomie

In deze workshop maken deelnemers kennis met hoe zij fysiek veilig & respectvol kunnen werken en wat het belang is van de haptonomische benadering.

  (* verplichte velden anders wordt het formulier niet verstuurd)

  Algemeen

  In deze workshop maken deelnemers kennis met hoe zij fysiek veilig & respectvol kunnen werken en wat het belang is van de haptonomische benadering.

  De workshop is bij uitstek geschikt:

  • Om medewerkers op een lijn te krijgen en hen te doen beseffen dat er andere werkmethodes zijn
  • Om in teams een basis aan kennis neer te leggen, waarna ergocoaches gemakkelijker met de collega’s op de werkvloer kunnen communiceren en hen kunnen coachen
  • Als startsein van een andere manier van werken binnen de organisatie en het creëren van draagvlak

  Doelgroep

  De workshop is geschikt voor zorgverleners uit alle sectoren en van alle niveaus. De workshop wordt organisatiebreed of afdelingsgericht gegeven.

  Een andere doelgroep is het zorgonderwijs: voor studenten en docenten / instructeurs. Dit kan eventueel in de vorm van een gastcollege.

  Een functiespecifieke workshop is mogelijk voor bijvoorbeeld ergocoaches of leidinggevenden.

  Resultaat

  • Bewustwording dat fysieke overbelasting in zorg niet nodig is; je begrijpt waarin jouw verbeterpunten liggen
  • Je hebt kennis gemaakt met aspecten van een juiste werkhouding
  • Je hebt kennis gemaakt met werken ‘zonder kracht’
  • Je hebt kennis gemaakt met haptonomie en weet hoe je dat kunt toepassen in je werk
  • Je hebt inzicht gekregen in hoe iemand normaal beweegt en hoe je zijn/haar beweging kunt uitlokken / uitnodigen (bij stoel en eventueel rondom het bed)
  • Je bent je ervan bewust dat verandering in werken bij jezelf ligt en dat je daarmee bepalend bent voor je eigen welzijn en dat van de cliënt
  • Je bent je ervan bewust dat je nog niet alles weet, maar je weet bij wie je kunt aankloppen als je adviezen of hulp nodig hebt.

  Aanpak

  Je volgt de training samen met je collega’s.

  De groepsgrootte voor een docent varieert van 10 tot 25 deelnemers. Bij meer dan 25 deelnemers worden meer docenten ingezet om deelnemers tijdens het oefenen te kunnen begeleiden.

  De workshop varieert van 1½ tot 2½ uur.

  Vooraf wordt overlegd wat de scholingsvraag is, hoe aan de workshop vormgegeven gaat worden en of een hoog-laag bed wel/niet aanwezig zal zijn.

  Workshopinhoud

  Basisprincipes (korte uitleg / praktisch ervaren)
  • Juiste werkhouding: in het algemeen (ook privé), tijdens ADL in de badkamer, bij verzorgende handelingen op de stoel en bij het bed
  • Wanneer kan een handeling in een kleine ruimte nog gegeven worden / wat zijn alternatieven
  • Praktijkrichtlijnen – hoeveel mag je belasten en hoe vertaal je dat naar transfers (uitvoering van transfers, maar ook kiezen welke transfer passend is)
  • Hoe voorkom je hurken & knielen / wat zijn de alternatieven
  • Haptonomisch werken: wat is het belang ervan en hoe pas je dat in de praktijk toe
  • Grenzen stellen en omdenken
  Praktijkhandelingen (haptonomisch uitgevoerd, ook ziektebeeld-gericht).

  De workshop is op maat waardoor de onderwerpen per groep kunnen verschillen.

  • Transfers en handelingen rondom de stoel / wc, inclusief hulpmiddelen
   • transfers opstaan en gaan zitten
   • loopbegeleiding (zonder en met rollator)
  • Aan- en uittrekken van therapeutisch elastische kousen; werkhouding en hoe te werken met de verplichte hulpmiddelen (Kick-protocol, inclusief de verplichte SlideX)
  • Bedtransfers (inclusief gebruik hulpmiddelen):
   • werkhoogte van het bed en eigen werkhouding bij ADL en transfers
   • transfers in & uit bed
   • kantelen op de zij (van actieve t/m passieve of angstige cliënt)
   • zijwaarts en hogerop verplaatsen

  De kosten zijn op aanvraag. De workshopskosten variëren met:

  • de overeengekomen tijdsinvestering: aantal uren, overleg vooraf
  • eventueel vooraf meelopen op de werkvloer
  • de reiskosten (tijd en kilometers)

  De workshop is team- en/of locatiegericht en wordt door een organisatie afgenomen. Buiten een organisatie om, is individuele inschrijving niet mogelijk.

  Een individuele aanvraag kan wel: zie kopje Training ‘on the job’ / individuele training.

  De workshop wordt gegeven op een locatie van de organisatie. In geval van een extramurale organisatie of team, dan regelt de organisatie een geschikt trainingslokaal.

  Hand-outs en Basisboek Verplaatsingstechnieken. Het is belangrijk dat iedere cursusdeelnemer beschikking heeft over een naslagwerk.

  Hand-out
  Basisboek verplaatsingstechnieken
  E-learning: kan individueel worden afgenomen per instelling.

  Accreditatie

  TRANSFERS beLICHT staat ingeschreven in het kwaliteitsregister V&VN en is voor accreditatie geautoriseerd.Voor de training kan accreditatie worden aangevraagd.

  Transfers Belicht - VVN logo

  Kwaliteitsregister verpleegkundigen en verzorgenden

  Transfers Belicht - ADAP Logo

  Kwaliteitsregister ADAP voor ergotherapeuten

  Transfers Belicht - KNGF Logo

  Kwaliteitsregister KNGF voor fysiotherapeuten

  Fysiek veilig & respectvol werken in de zorg – het belang van haptonomie

  In deze workshop maken deelnemers kennis met hoe zij fysiek veilig & respectvol kunnen werken en wat het belang is van de haptonomische benadering.

   (* verplichte velden anders wordt het formulier niet verstuurd)