trainingen

Trainingen

Trainingen op maat voor medewerkers V&V intra- en extramuraal, gehandicaptenzorg, kraamzorg, facilitair, docenten en studenten beroepsonderwijs Zorg en Welzijn. Trainingen kunnen worden geaccrediteerd. (Kwaliteitsregister V&VN)

e-learning

E-Learning

Digitaal naslagwerk van de meest voorkomende transfertechnieken in de zorg, gebaseerd op de basisprincipes van een goede werkhouding, werken binnen de veilige arbonormen en een haptonomische uitvoering.

slidex

Slidex

Het aanvullende hulpmiddel om de elastische therapeutische kous zonder fysieke overbelasting te kunnen aantrekken. Daarnaast zijn er tal van andere toepassingsmogelijkheden.

TRANSFERS beLICHT is een opleidingsinstituut en adviesbureau om fysieke belasting in de gezondheidszorg te verminderen en respectvol werken te stimuleren.

Certificering

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs bestaat uit een Register Instellingen en een Register Docenten. TRANSFERS beLICHT staat in het Register Instellingen als onderwijsinstelling ingeschreven en voldoet aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

transfers belicht

Verplaatsingstechnieken voor zorgverleners

Aan de hand van de meest voorkomende handelingen laat dit boek zien hoe u op een voor iedereen prettige manier in de gezondheidszorg kunt werken. Het is het basisboek voor zorgverleners en is geschreven door Tinie Hake. Dit boek kan besteld worden via:

Over TRANSFERS beLICHT

Opgericht in 2002, is TRANSFERS beLICHT een opleidingsinstituut en adviesbureau om fysieke belasting in de gezondheidszorg te verminderen. We hebben een breed aanbod van trainingen, waarin we kennis van ergonomie combineren met de haptonomische benadering. Hiermee krijgen mechanische transfertechnieken een andere dimensie en veranderen ze in ‘samen bewegen’ en ‘werken zonder kracht’. We geven landelijk trainingen, lopen veel mee op de werkvloer en adviseren in ‘moeilijke’ individuele cliëntsituaties. Onze ervaring is dat fysieke overbelasting in de zorg niet nodig is.

Onze Visie

‘Fysiek veilig & respectvol werken’ zijn haalbare doelen en sluiten aan bij belevingsgerichte zorg. In de trainingen staan drie pijlers centraal: (1) een goede werkhouding, (2) werken binnen de arbonormen en (3) de zorgvrager naar vermogen laten meewerken (haptonomisch werken). Haptonomie gaat over werken met aandacht voor jezelf en voor de cliënt. Wat laat je de ander in de aanraking voelen?, ‘mag je mee’ of ‘moet je mee’? Onbewust en onbedoeld gebruiken zorgverleners bij cliëntentransfers veel kracht. Wij leren hen hoe zij zonder kracht kunnen werken en welke positieve effecten dat heeft. Deze werkwijze kost niet meer tijd, integendeel zelfs.

error: