Basisboek verplaatsingstechnieken voor zorgverleners

(2013 / herziene versie 2020)

Dit boek laat zien hoe u op een voor iedereen prettige manier in de gezondheidszorg kunt werken, welke transfermogelijkheden er zijn en hoe deze uitgevoerd kunnen worden.

  • geen fysieke overbelasting van de zorgverlener
  • respectvolle omgang met en activering van de zorgvrager
  • manuele technieken en met gebruik van hulpmiddelen

Te bestellen via:

Edu’Actief Basisboek

Tillen en verplaatsen voor studenten.

In deze training leer je te werken in de zorg zonder fysieke overbelasting en met maximaal respect voor de cliënt. Wat is een goede werkhouding, hoeveel mag je belasten, wat is haptonomie en hoe kun je de cliënt daarmee naar vermogen laten meewerken?

Te bestellen via:

Edu’Actief Studieboek