Basisopleiding Verzorgenden, Verpleegkundigen & Helpenden

Een training waarna je al je werkzaamheden fysiek, veilig & respectvol kunt uitvoeren.

  (* verplichte velden anders wordt het formulier niet verstuurd)

  Algemeen

  In deze basisopleiding van drie dagdelen leer je hoe je al je werkzaamheden kunt uitvoeren op een manier die voor jou fysiek niet overbelastend is en prettig & respectvol voor de cliënt.

  Doelgroep

  Deze complete training is geschikt voor alle zorgverleners die hun kennis en vaardigheden willen verbeteren om optimale zorg te kunnen verlenen. Het is bedoeld voor zowel nieuwe als meer ervaren medewerkers, die na de training de nieuwe inzichten met elkaar kunnen implementeren op de werkvloer.

  Resultaat

  • Geen fysieke overbelasting door je werk
  • Je hebt kennis gemaakt met haptonomie en weet hoe je dat toepast in je werk
  • Meer rust in je manier van werken, ondanks de soms hoge werkdruk
  • Bewuster werken met meer aandacht voor jezelf
  • Meer afstemming op de cliënt
  • Je hebt inzicht gekregen in hoe iemand normaal beweegt
  • Je weet om te gaan met psychogeriatrische cliënten en hoe je hun beweging kunt uitlokken / uitnodigen
  • Je kent verschillende fysiek veilige transfertechnieken
  • Je weet bij transfers wanneer manueel begeleiden mogelijk is en wanneer je moet overgaan tot het inzetten van een hulpmiddel
  • Je kunt goed omgaan met de hulpmiddelen
  • Je weet hoe je fysiek veilig kunt werken achter de PC, laptop of tablet – inrichting van de werkplek en werkhouding
  • Je neemt verantwoordelijkheid voor je eigen welzijn
  • Je kent je sterke en zwakke punten en weet waarin je nog stappen moet zetten

  Aanpak

  Je volgt de training samen met je collega’s. De groepsgrootte is beperkt tot 8 deelnemers, wat betekent dat er per afdeling soms meerdere groepen getraind worden.Vooraf wordt op de locatie een scan gemaakt van de problematiek (team of afdeling):

  • Wat is de cliëntenproblematiek / welke zorg wordt gegeven
  • Is er overige problematiek
  • Hoe wordt er nu gewerkt
  • Welke hulpmiddelen worden ingezet
  • Hoe is de samenwerking binnen het team
  • Organisatiestructuur

  Indien mogelijk zal de lesstof concreet worden toegepast op de werkvloer: vooraf of tijdens de training kan met cliënten gewerkt worden (beperkt aantal deelnemers en mits de cliëntsituatie dat toelaat / bij akkoord door de cliënt).

  Trainingsinhoud

  Basisprincipes (korte uitleg / veel praktisch ervaren)
  • Juiste werkhouding: in het algemeen (ook privé), tijdens ADL in de badkamer, bij verzorgende handelingen op de stoel en bij het bed
  • Wanneer kan een handeling in een kleine ruimte nog gegeven worden / wat zijn alternatieven
  • Praktijkrichtlijnen – hoeveel mag ik belasten en hoe vertaal je dat naar transfers (uitvoering van transfers, maar ook kiezen welke transfer passend is)
  • Hoe voorkom ik hurken & knielen / wat zijn de alternatieven
  • Diverse tips om ADL-handelingen (zoals aankleden) gemakkelijker te maken / gebruik SlideX
  • Haptonomisch werken: wat is het belang ervan en hoe pas je dat in de praktijk toe
  Praktijkhandelingen (haptonomisch uitgevoerd, ook ziektebeeld-gericht).

  De training is op maat: de te behandelen onderwerpen kunnen per trainingsgroep verschillen.

  • Transfers en handelingen rondom de stoel / wc, inclusief hulpmiddelen
   • ADL
   • transfers opstaan en gaan zitten
   • stoel aanschuiven bij tafel
   • loopbegeleiding (zonder en met rollator)
  • Bedtransfers (incl. gebruik diverse hulpmiddelen):
   • werkhoogte van het bed en eigen werkhouding bij ADL en transfers
   • transfers in & uit bed (alle opties)
   • kantelen op de zij (van actieve t/m passieve cliënt)
   • transfers binnen de grenzen van het bed (zijwaarts en hogerop verplaatsen)
  • Aan- en uittrekken therapeutisch elastische kousen; werkhouding en hoe te werken met de verplichte hulpmiddelen (Kick-protocol, inclusief de verplichte SlideX)
  • Werken met de tillift (veilig en comfortabel; keuze van tilbanden / hoe leg je het aan en waarom)
  • Rollend materiaal: fysiek veilig verrijden en manoeuvreren (tillift, rolstoel, etenskar)
  • Zonder te tillen: hoofdkussen herplaatsen, kussen plaatsen onder de benen, etc.
  • Werken met de dynamische ligorthese
  • Gevallen cliënt: manueel overeind helpen, via het luchtmatrasje of tillift
  • Eigen inbreng

  De kosten van de training van drie dagdelen zijn op aanvraag. Een dagdeel duurt 3 uur.

  In principe een dagdeel training per dag, maar in overleg kan hiervan worden afgeweken. Bij meerdere trainingsgroepen plannen we twee groepen op een dag.

  De trainingskosten variëren met

  • de overeengekomen tijdsinvestering: aantal dagdelen training, scan en eventueel vooraf meelopen op de werkvloer
  • de reiskosten (tijd en kilometers)
  • wel / geen schriftelijke rapportage over de bevindingen en gegeven adviezen
  • wel / geen evaluatiegesprek op locatie met management

  De basistraining is team- en afdelingsgericht en wordt door een organisatie afgenomen.Buiten een organisatie om, is individuele inschrijving niet mogelijk. Een individuele aanvraag kan wel: zie kopje Training ‘on the job’ / individuele training.

  De training wordt gegeven op een locatie van de organisatie. Voor extramurale teams regelt de organisatie een geschikt trainingslokaal.

  Hand-outs en Basisboek Verplaatsingstechnieken. Het is belangrijk dat iedere cursusdeelnemer beschikking heeft over een naslagwerk.

  Hand-out
  Basisboek verplaatsingstechnieken
  E-learning: kan individueel worden afgenomen per instelling.

  Verzorgenden, Verpleegkundigen & Helpenden - Basisopleiding | TRANSFERS beLICHT | crkboBTW-vrij

  TRANSFERS beLICHT is als onderwijsinstelling CRKBO-geregistreerd.De trainingskosten zijn vrijgesteld van BTW.

  Verzorgenden, Verpleegkundigen & Helpenden - Basisopleiding | TRANSFERS beLICHT | vvnAccreditatiepunten

  TRANSFERS beLICHT staat ingeschreven in het kwaliteitsregister V&VN en is voor accreditatie geautoriseerd.Voor de training kan accreditatie worden aangevraagd.

  Basisopleiding Verzorgenden, Verpleegkundigen & Helpenden

  Een training waarna je al je werkzaamheden fysiek, veilig & respectvol kunt uitvoeren.

   (* verplichte velden anders wordt het formulier niet verstuurd)