Basisopleiding Ergocoach Fysieke Belasting V&V

Een training waarna je al je werkzaamheden fysiek, veilig & respectvol kunt uitvoeren.

  (* verplichte velden anders wordt het formulier niet verstuurd)

  Algemeen

  Je bent gemotiveerd, invoelend en vindt het leuk om kennis op anderen over te dragen. Als ergocoach wil je de fysieke belasting binnen je team verminderen.

  In deze basisopleiding leer je in zeven dagdelen hoe jijzelf fysiek veilig en respectvol kunt werken en wat je kunt doen om je collega’s op de werkvloer daarin mee te nemen.

  Doelgroep

  Deze complete training is geschikt voor zorgverleners vanaf niveau 3 die zich willen inzetten voor het verlenen van optimale zorg en duurzame inzetbaarheid van de collega’s. Het is bedoeld voor zowel nieuwe als meer ervaren medewerkers.

  Resultaat

  • Je bent je ervan bewust dat fysieke overbelasting niet nodig is en weet hoe je dat kunt bereiken
  • Je kunt gevraagd en ongevraagd adviezen geven
  • Je hebt kennis gemaakt met haptonomie en weet hoe je dat toepast in je werk en kunt overbrengen op je collega’s
  • Je hebt kennis van een goede werkomgeving; bij beperkte werkomgevingen weet je hoe je de situatie kunt aanpassen zodat fysiek veilig werken mogelijk blijft
  • Meer rust in je manier van werken, ondanks de soms hoge werkdruk
  • Je kent de belangrijkste transfertechnieken
  • Je signaleert bij collega’s fysiek overbelastende werksituaties en kunt hen begeleiden in het verbeteren ervan
  • Je weet om te gaan met psychogeriatrische cliënten en hoe je hun beweging kunt uitlokken / uitnodigen
  • Je weet wanneer bij transfers manueel begeleiden mogelijk is en wanneer je moet overgaan tot het inzetten van een hulpmiddel
  • Je hebt kennis van de verschillende hulpmiddelen en kunt er goed mee omgaan
  • Je kunt je keuzes (wanneer welke techniek en hoe voer je het uit) motiveren, zowel naar collega’s toe als interdisciplinair
  • Je weet hoe je fysiek veilig kunt werken achter de PC, laptop of tablet – inrichting van de werkplek en werkhouding; je kunt collega’s hierin adviseren
  • Je kent je sterke en zwakke punten en weet waarin je nog stappen moet zetten

  Aanpak

  Je volgt de training samen met je collega’s van andere afdelingen / teams. De groepsgrootte is beperkt tot 8 deelnemers.

  Vooraf wordt een scan gemaakt van de problematiek in je team of op je afdeling:

  • Wat is de cliëntenproblematiek / welke zorg wordt gegeven
  • Is er overige problematiek
  • Hoe wordt er nu gewerkt
  • Welke hulpmiddelen worden ingezet
  • Hoe is de samenwerking binnen het team
  • Organisatiestructuur

  Indien mogelijk zal de lesstof concreet worden toegepast op de werkvloer: vooraf of tijdens de training kan met cliënten gewerkt worden (beperkt aantal deelnemers en mits de cliëntsituatie dat toelaat / bij akkoord door de cliënt).

  Trainingsinhoud

  Dagdelen 1 t/m 4: Deskundigheidsbevordering basisvaardigheden

  Basisprincipes (korte uitleg / veel praktisch ervaren)
  • Juiste werkhouding: in het algemeen (ook privé), tijdens ADL in de badkamer, bij verzorgende handelingen op de stoel en bij het bed
  • Wanneer kan een handeling in een kleine ruimte nog gegeven worden / wat zijn alternatieven
  • Praktijkrichtlijnen – hoeveel mag ik belasten en hoe vertaal je dat naar transfers (uitvoering van transfers, maar ook kiezen welke transfer passend is)
  • Hoe voorkom ik hurken & knielen / wat zijn de alternatieven
  • Diverse tips om ADL-handelingen (zoals aankleden) gemakkelijker te maken / gebruik SlideX
  • Haptonomisch werken: wat is het belang ervan en hoe pas je dat in de praktijk toe
  Introductie taken van de ergocoach
  Praktijkhandelingen (haptonomisch uitgevoerd, ook ziektebeeld-gericht).
  • Transfers en handelingen rondom de stoel / wc, inclusief hulpmiddelen
   • ADL
   • transfers opstaan en gaan zitten
   • stoel aanschuiven bij tafel
   • loopbegeleiding (zonder en met rollator)
  • Bedtransfers (incl. gebruik diverse hulpmiddelen):
   • werkhoogte van het bed en eigen werkhouding bij ADL en transfers
   • transfers in & uit bed (alle opties)
   • kantelen op de zij (van actieve t/m passieve cliënt)
   • transfers binnen de grenzen van het bed (zijwaarts en hogerop verplaatsen)
  • Aan- en uittrekken therapeutisch elastische kousen; werkhouding en hoe te werken met de verplichte hulpmiddelen (Kick-protocol, inclusief de verplichte SlideX)
  • Werken met de tillift (veilig en comfortabel; keuze van tilbanden / hoe leg je het aan en waarom)
  • Rollend materiaal: fysiek veilig verrijden en manoeuvreren (tillift, rolstoel, etenskar)
  • Zonder te tillen: hoofdkussen herplaatsen, kussen plaatsen onder de benen, etc.
  • Werken met de dynamische ligorthese
  • Gevallen cliënt: manueel overeind helpen, via het luchtmatrasje of tillift
  • Eigen inbreng

  Dagdelen 4 en 5: Verdieping en specialisatie

  • Arbowetgeving, regels en normen
  • Probleemanalyse rondom fysieke belasting, meetinstrumenten (tilthermometer, arbocheck, e.d.), plan van aanpak
  • Organisatie, werkplek/inrichting
  • Taken van de ergocoach, actualiseren van kennis, informatiebronnen
  • Instrueren van collega’s en betrokkenen
  • Omgaan met bezwaren
  • Casuïstiek

  Dagdeel 6: Herhaling / bespreken en oefenen van knelpunten

  De inhoud van dit dagdeel is volledig vraaggestuurd.

  Dagdeel 7: Terugkommoment na twee maanden

  Na enige tijd met de lesstof bezig te zijn geweest, ontstaan meestal andere vragen of zijn er knelpunten waar de ergocoach geen antwoord op heeft. In dit dagdeel worden al deze zaken besproken en behandeld.

  Presentaties gedurende de gehele opleiding

  Via een beamer worden reëele cliëntsituaties in de trainingsgroep besproken. Niet alleen de docent draagt concrete filmpjes aan, maar ook de deelnemers. Zij krijgen de opdracht om van de eigen werkomgeving / locatie, zowel goede werksituaties op film vast te leggen (met in acht neming van privacy en met goedkeuring van de betrokkenen) als werksituaties die verbetering behoeven, of waar een cursusdeelnemer in de praktijk geen goede oplossing voor ziet.

  De kosten voor de training zijn op aanvraag.

  Een dagdeel duurt 3 uur. In principe een dagdeel training per dag, maar in overleg kan hiervan worden afgeweken.

  De trainingskosten variëren met

  • de overeengekomen tijdsinvestering: aantal dagdelen training, scan en eventueel vooraf meelopen op de werkvloer
  • de reiskosten (tijd en kilometers)
  • wel / geen schriftelijke rapportage over de bevindingen en gegeven adviezen
  • wel / geen evaluatiegesprek op locatie met management

  De basistraining ergocoach is team- en afdelingsgericht en wordt door een organisatie afgenomen. Afhankelijk van de organisatiestructuur en de teamgroottes, kunnen dat een of twee ergocoaches per afdeling / team zijn. Buiten een organisatie om, is individuele inschrijving niet mogelijk.

  De training wordt gegeven op een locatie van de organisatie. Voor extramurale teams regelt de organisatie een geschikt trainingslokaal.

  Cursusmap en Basisboek Verplaatsingstechnieken. Het is belangrijk dat iedere cursusdeelnemer beschikt over beide naslagwerken.

  Cursusmap: € 25,00 per deelnemer
  Basisboek Verplaatsingstechnieken: € 18,50 per boek
  E-learning: kan geplaatst worden in de eigen digitale leeromgeving van de organisatie (offerte op aanvraag)

  Ergocoach Fysieke Belasting - Basisopleiding | TRANSFERS beLICHT | crkboBTW-vrij

  TRANSFERS beLICHT is als onderwijsinstelling CRKBO-geregistreerd.De trainingskosten zijn vrijgesteld van BTW.

  Ergocoach Fysieke Belasting - Basisopleiding | TRANSFERS beLICHT | vvnAccreditatiepunten

  TRANSFERS beLICHT staat ingeschreven in het kwaliteitsregister V&VN en is voor accreditatie geautoriseerd.Voor de training kan accreditatie worden aangevraagd.

  Basisopleiding Ergocoach Fysieke Belasting V&V

  Een training waarna je al je werkzaamheden fysiek, veilig & respectvol kunt uitvoeren.

   (* verplichte velden anders wordt het formulier niet verstuurd)