Vervolgopleiding Ergocoach Fysieke Belasting V&V

Een opfristraining waarna je al je werkzaamheden weer fysiek, veilig & respectvol kunt uitvoeren.

  (* verplichte velden anders wordt het formulier niet verstuurd)

  Algemeen

  Deze vervolgopleiding van twee dagdelen vindt plaats nadat de basistraining het jaar daarvoor is gevolgd. Je hebt al geleerd hoe je fysiek veilig & respectvol kunt werken, maar kennis en/of vaardigheden zijn wat weggezakt of er zijn nieuwe cliënten / zorgvragers bij wie je moeite hebt om de juiste werkwijze te vinden. Ook worden vragen beantwoord over hoe je als ergocoach je collega’s kunt meenemen in fysiek veilig werken.

  Ergocoaches die de basistraining elders hebben gevolgd, kunnen deze training ook volgen. Zij zullen kennismaken met een andere kijk op zorgverlenen. Mocht blijken dat meer dagdelen training nodig zijn, dan kan dat in overleg gepland worden. Voor de implementatie is het goed om deze training te combineren met een training ‘on the job’.

  Doelgroep

  Deze complete training is geschikt voor zorgverleners vanaf niveau 3 die al ergocoach zijn en die zich willen inzetten voor het verlenen van optimale zorg en duurzame inzetbaarheid van de collega’s. Je bent gemotiveerd, invoelend en vindt het leuk om kennis op anderen over te dragen.

  Na de training zijn kennis en vaardigheden weer up-to-date en heb je voldoende handvatten om jezelf en je team qua werkwijze naar een hoger plan te brengen.

  Je hebt oplossingsgerichte ideeën gekregen voor de door jou ingebrachte overbelastende werksituaties en overige ergocoach-problematiek.

  Resultaat

  • Je bent je er opnieuw van bewust dat fysieke overbelasting niet nodig is en weet hoe je dat in de verschillende werksituaties kunt bereiken
  • Je kunt gevraagd en ongevraagd adviezen geven
  • Verdieping in de haptonomie; je weet haptonomische vaardigheden nog beter toe te passen in je werk en kunt dat overbrengen op je collega’s
  • Meer rust in je manier van werken, ondanks de soms hoge werkdruk
  • Je kent de belangrijkste transfertechnieken
  • Je signaleert bij collega’s fysiek overbelastende werksituaties en kunt hen begeleiden in het verbeteren ervan
  • Je weet om te gaan met psychogeriatrische cliënten en hoe je hun beweging kunt uitlokken / uitnodigen
  • Je weet bij transfers wanneer manueel begeleiden mogelijk is en wanneer je moet overgaan tot het inzetten van een hulpmiddel
  • Je hebt kennis van de verschillende hulpmiddelen en kunt er goed mee omgaan
  • Je kunt je keuzes (wanneer welke techniek en hoe voer je het uit) motiveren, zowel naar collega’s toe als interdisciplinair
  • Je weet hoe je fysiek veilig kunt werken achter de PC, laptop of tablet – inrichting van de werkplek en werkhouding; je kunt collega’s hierin adviseren
  • Je kent je sterke en zwakke punten en weet waarin je nog stappen moet zetten

  Aanpak

  Je volgt de training samen met je ergocoach-collega’s van andere afdelingen / teams. De groepsgrootte is beperkt tot 8 deelnemers.

  Vooraf wordt een scan gemaakt van de problematiek in je team of op je afdeling:

  • Wat is de cliëntenproblematiek / welke zorg wordt gegeven
  • Is er overige problematiek
  • Hoe wordt er nu gewerkt
  • Welke hulpmiddelen worden ingezet
  • Hoe is de samenwerking binnen het team
  • Organisatiestructuur

  Indien mogelijk zal de lesstof concreet worden toegepast op de werkvloer: vooraf of tijdens de training kan met cliënten gewerkt worden (beperkt aantal deelnemers en mits de cliëntsituatie dat toelaat / bij akkoord door de cliënt).

  Trainingsinhoud

  is vraaggericht en borduurt voort op de inhoud van de basistraining ergocoach.

  Basisprincipes (opfrissen / kennis vergroten / ervaren): werkhouding, arbonormen en haptonomie
  • goede werkhouding aannemen; alternatieven bij beperkte werkruimtes
  • werken zonder kracht; voorkom hurken en knielen / wat zijn de alternatieven
  • hoe raak ik aan, wat laat ik de cliënt voelen en hoe lok ik uit dat de cliënt meewerkt-naar-vermogen
  Praktijkhandelingen (haptonomisch uitgevoerd, ook ziektebeeld-gericht).

  De training is op maat: de te behandelen onderwerpen zijn vraaggestuurd / cliëntgericht en verschillen per trainingsgroep.

  Alle ingebrachte werksituaties komen aan bod. Nog meer dan bij de basistraining, is de vervolgtraining cliëntgericht en zoomen we in op de uitvoering van de handeling / transfer bij de concrete cliënt. Waar mogelijk werken we met reële cliënten.

  Problematiek van de ergocoach. Oplossingen voor bv.:
  • De collega’s luisteren niet naar mij
  • Collega’s zeggen ‘ja’, maar doen ‘nee’
  • Ik krijg vanuit de organisatie onvoldoende steun
  Presentaties praktijksituaties

  Via een beamer worden reëele cliëntsituaties in de trainingsgroep besproken. Deelnemers dragen concrete filmpjes* aan van werksituaties die verbetering behoeven, of waar de ergocoach geen goede oplossing voor ziet.

  (* met in acht neming van privacy en met goedkeuring van de betrokkenen)

  De kosten voor de training zijn op aanvraag.

  Een dagdeel duurt 3 of 4 uur. In principe een dagdeel training per dag, maar in overleg kan hiervan worden afgeweken.

  De trainingskosten variëren met

  • de overeengekomen tijdsinvestering: aantal dagdelen training, scan en eventueel vooraf meelopen op de werkvloer
  • de reiskosten (tijd en kilometers)
  • wel / geen schriftelijke rapportage over de bevindingen en gegeven adviezen
  • wel / geen evaluatiegesprek op locatie met management

  De basistraining ergocoach is team- en afdelingsgericht en wordt door een organisatie afgenomen. Buiten een organisatie om, is individuele inschrijving niet mogelijk.

  De training wordt gegeven op een locatie van de organisatie. Voor extramurale teams regelt de organisatie een geschikt trainingslokaal.

  Cursusmap en Basisboek Verplaatsingstechnieken. Als het goed is beschikt iedere cursusdeelnemer al over beide naslagwerken.

  Cursusmap: € 25,00 per deelnemer
  Basisboek Verplaatsingstechnieken: € 18,50 per boek
  E-learning: kan geplaatst worden in de eigen digitale leeromgeving van de organisatie (offerte op aanvraag)

  Ergocoach Fysieke Belasting - Vervolgopleiding | TRANSFERS beLICHT | crkboBTW-vrij

  TRANSFERS beLICHT is als onderwijsinstelling CRKBO-geregistreerd.De trainingskosten zijn vrijgesteld van BTW.

  Ergocoach Fysieke Belasting - Vervolgopleiding | TRANSFERS beLICHT | vvnAccreditatiepunten

  TRANSFERS beLICHT staat ingeschreven in het kwaliteitsregister V&VN en is voor accreditatie geautoriseerd.Voor de training kan accreditatie worden aangevraagd.

  Vervolgopleiding Ergocoach Fysieke Belasting V&V

  Een opfristraining waarna je al je werkzaamheden weer fysiek, veilig & respectvol kunt uitvoeren.

   (* verplichte velden anders wordt het formulier niet verstuurd)