Therapeutisch elastische kousen, inclusief werken met de SlideX

In deze workshop leren deelnemers hoe zij de therapeutisch elastische kousen (voor het gemak ‘steunkousen’) fysiek veilig voor zichzelf en prettig voor cliënt, huid en kous kunnen aan- en uittrekken. Conform Kick-protocol van Vilans.

De workshop kan gecombineerd worden met de online training en de digitale kennistoets (bij voldoende score een certificaat)

Voordelen theoretische online training:

 • Een grote groep deelnemers
 • De medewerker ziet de hulpmiddelen en de werkwijze heel duidelijk in beeld
 • De medewerker volgt de training vanuit huis

De praktische workshop is voor:

 • Alle medewerkers en/of
 • Ergocoaches en paramedici, die daarna de collega’s praktisch kunnen begeleiden

  (* verplichte velden anders wordt het formulier niet verstuurd)

  Algemeen

  In deze workshop leren deelnemers hoe zij de therapeutisch elastische kousen (voor het gemak ‘steunkousen’) fysiek veilig voor zichzelf en prettig voor cliënt, huid en kous kunnen aan- en uittrekken. Conform Kick-protocol van Vilans. De workshop kan gecombineerd worden met de online training.

  Naast de eigen werkhouding en de uitgangspositie van de cliënt, leert de deelnemer hoe de kous zonder kracht over het been kan worden opgeschoven, hoe de cliënt kan meewerken en welke hulpmiddelen daarbij nodig zijn, inclusief de SlideX.

  De workshop is bij uitstek geschikt:

  • Om medewerkers te laten ervaren dat steunkousen aantrekken fysiek niet zwaar is (aan- en uittrekken van steunkousen is géén bron van fysieke overbelasting)
  • Om in de teams een basis aan kennis neer te leggen, waarna ergocoaches gemakkelijker met de collega’s op de werkvloer kunnen communiceren en hen kunnen coachen
  • Om medewerkers op een lijn te krijgen en iedereen volgens dezelfde werkmethode te laten werken
  • Als startsein van een andere manier van werken binnen de organisatie en het creëren van draagvlak met eenduidigheid naar cliënten toe.

  Doelgroep

  De workshop is geschikt voor zorgverleners uit alle sectoren en van alle niveaus die steunkousen aan- en uittrekken bij cliënten.

  Een andere doelgroep is het zorgonderwijs: voor studenten en docenten / instructeurs. Dit kan eventueel in de vorm van een gastcollege.

  Resultaat

  • Bewustwording dat fysieke overbelasting bij aan- en uittrekken van steunkousen niet nodig is
  • Je weet welke aspecten daarvoor van belang zijn (werkhouding, uitgangspositie en hulpmiddelen)
  • Je weet wat jouw juiste werkhouding is op de stoel en bij het bed
  • Je kent de verschillende aspecten van de juiste uitgangspositie van de cliënt (en hoe je dat faciliteert)
  • Je kent de verschillende hulpmiddelen en weet hoe ermee te werken
  • Je hebt kennis gemaakt met werken ‘zonder kracht’ (haptonomisch werken)
  • Je kent de overige toepassingen van de SlideX
  • Je bent je ervan bewust dat je nog niet alles weet, maar je weet bij wie je kunt aankloppen als je adviezen of hulp nodig hebt.

  Aanpak

  Je volgt de training samen met je collega’s.

  De groepsgrootte voor een docent varieert van 8 tot 14 deelnemers. Bij meer dan 14 deelnemers worden meer docenten ingezet om tijdens het oefenen deelnemers te kunnen begeleiden.

  De workshop duurt 2 uur.

  Vooraf wordt overlegd wat de scholingsvraag is, hoe aan de workshop vormgegeven gaat worden en of een hoog-laag bed wel/niet aanwezig zal zijn.

  Workshopinhoud

  (gericht op steunkousen open en gesloten teen, knie- en lieskous, steunpanty, armkous):

  Algemeen, gevaren van verkeerd aan- en uittrekken van de steunkous voor:

  • de zorgverlener: schouder-, hand- en rugklachten
  • de cliënt: huidbelasting / wondjes, beschadiging kous, verkeerde drukverdeling

  Basisprincipes (korte uitleg / praktisch ervaren)

  • juiste werkhouding: in het algemeen
  • praktijkrichtlijnen – hoeveel mag je belasten en hoe vertaal je dat naar de praktijkhandelingen
  • hoe voorkom je hurken & knielen / wat zijn de alternatieven
  • haptonomisch werken: wat is het belang ervan en hoe pas je dat in de praktijk toe
  • grenzen stellen en omdenken

  Praktijkhandelingen (uitleg en oefenen)

  • eigen correcte zithouding bij steunkousen
  • waar en hoe zit de cliënt
  • soorten aan – en uittrekhulpmiddelen en hoe te gebruiken
  • SlideX, inclusief overige toepassingen
  • aan- en uittrekken van steunkousen op bed: werkhoogte, werkhouding en positie cliënt

  De kosten zijn op aanvraag. De workshopskosten variëren met:

  • de overeengekomen tijdsinvestering: aantal uren, overleg vooraf
  • eventueel vooraf meelopen op de werkvloer
  • de reiskosten (tijd en kilometers)

  De workshop is team- en/of locatiegericht en wordt door een organisatie afgenomen. Buiten een organisatie om, is individuele inschrijving niet mogelijk.

  Een individuele aanvraag kan wel: zie kopje Training ‘on the job’ / individuele training.

  De workshop wordt gegeven op een locatie van de organisatie. In geval van een extramurale organisatie of team, dan regelt de organisatie een geschikt trainingslokaal.

  Hand-outs en Basisboek Verplaatsingstechnieken. Het is belangrijk dat iedere cursusdeelnemer beschikking heeft over een naslagwerk.

  Hand-out
  Basisboek verplaatsingstechnieken
  E-learning: kan individueel worden afgenomen per instelling.

  Accreditatie

  TRANSFERS beLICHT staat ingeschreven in het kwaliteitsregister V&VN en is voor accreditatie geautoriseerd.Voor de training kan accreditatie worden aangevraagd.

  Transfers Belicht - VVN logo

  Kwaliteitsregister verpleegkundigen en verzorgenden

  Transfers Belicht - ADAP Logo

  Kwaliteitsregister ADAP voor ergotherapeuten

  Transfers Belicht - KNGF Logo

  Kwaliteitsregister KNGF voor fysiotherapeuten

  Therapeutisch elastische kousen, inclusief werken met de SlideX

  In deze workshop leren deelnemers hoe zij de therapeutisch elastische kousen (voor het gemak ‘steunkousen’) fysiek veilig voor zichzelf en prettig voor cliënt, huid en kous kunnen aan- en uittrekken. Conform Kick-protocol van Vilans.

   (* verplichte velden anders wordt het formulier niet verstuurd)