Basisopleiding Medewerker Orthopedisch Kinderdagcentrum

Een training waarna je al je werkzaamheden fysiek, veilig & respectvol kunt uitvoeren.

  (* verplichte velden anders wordt het formulier niet verstuurd)

  Algemeen

  In deze basisopleiding van drie dagdelen leer je hoe je al je werkzaamheden kunt uitvoeren op een manier die voor jou fysiek niet overbelastend is en prettig & respectvol voor het kind. In een orthopedisch kinderdagcentrum sta je vaak voor talloze (fysieke) uitdagingen. De training geeft je een kader en leert je de juiste keuzes te maken.

  Haptonomisch werken is voor elke zorgverlener belangrijk, maar nog veel meer als je werkt met kinderen met een fysieke en mentale beperking. Als woorden niet begrepen worden komt er altijd een reactie als je de beweging of bewegingsrichting zonder dwang laat voelen.

  De training leert je om je eigen fysieke grenzen te bewaken en ervoor te zorgen dat het werk ook goed is voor jou.

  Doelgroep

  Deze complete training is geschikt voor alle begeleiders, ergo- en fysiotherapeuten die hun kennis en vaardigheden willen verbeteren om optimale zorg te kunnen verlenen en zelf fysiek veilig willen werken.

  Het is bedoeld voor zowel nieuwe als meer ervaren medewerkers, die na de training de nieuwe inzichten met elkaar kunnen implementeren op de werkvloer.

  Resultaat

  • Geen fysieke overbelasting door je werk
  • Je hebt kennis gemaakt met haptonomie en uitnodigend werken, en weet hoe je de haptonomische principes toepast in je werk
  • Je hebt inzicht in fysiek veilig werken en kunt de essenties vertalen naar de uitvoerende handeling (juiste keuze maken van werktechniek)
  • Je bent je bewust van het verschil tussen effectief en affectief aanraken.
  • Meer rust in je manier van werken, ondanks de soms hoge werkdruk
  • Bewuster werken met meer aandacht voor jezelf
  • Meer afstemming op het kind
  • Je maakt bewuster keuzes in de uitvoering van de zorg / ADL / transfers
  • Je kunt grenzen stellen op basis van het kader van ‘fysiek veilig & respectvol werken’
  • Je weet wanneer manueel begeleiden mogelijk is en wanneer je moet overgaan tot het inzetten van een hulpmiddel
  • Je kunt goed omgaan met de hulpmiddelen
  • Je neemt verantwoordelijkheid voor je eigen welzijn
  • Je kent je sterke en zwakke punten en weet waarin je nog stappen moet zetten

  Aanpak

  Je volgt de training samen met je collega’s. De groepsgrootte is beperkt tot 6-8 deelnemers, wat betekent dat er per afdeling soms meerdere groepen getraind worden.

  Vooraf of tijdens een eerste introductietraining, wordt een scan gemaakt van de problematiek in je team of op je afdeling:

  • Wat is de problematiek bij de kinderen / welke zorg wordt gegeven
  • Is er overige problematiek
  • Hoe wordt er nu gewerkt
  • Welke hulpmiddelen worden ingezet
  • Hoe is de samenwerking binnen het team
  • Organisatiestructuur

  De lesstof zal zoveel mogelijk concreet op de werkvloer worden toegepast. Vandaar dat er ook met niet al te grote groepen gewerkt wordt. Per kind kan de juiste werkwijze worden bepaald.

  Trainingsinhoud

  Basisprincipes (korte uitleg / veel praktisch ervaren)
  • Juiste werkhouding: in het algemeen (ook privé), tijdens ADL in de badkamer, bij verzorgende handelingen op de stoel en bij het bed
  • Wanneer kan een handeling in een kleine ruimte nog gegeven worden / wat zijn alternatieven
  • Praktijkrichtlijnen – hoeveel mag ik belasten en hoe vertaal je dat naar transfers (uitvoering van transfers, maar ook kiezen welke transfer passend is)
  • Hoe voorkom ik hurken & knielen / wat zijn de alternatieven
  • Diverse tips om ADL-handelingen (zoals aankleden) gemakkelijker te maken / gebruik SlideX
  • Haptonomisch werken: wat is het belang ervan en hoe pas je dat in de praktijk toe
  Praktijkhandelingen (haptonomisch uitgevoerd).

  De training is volledig op maat en wordt voor een belangrijk deel uitgevoerd op de werkvloer.

  • Transfers en handelingen rondom de stoel / wc, inclusief hulpmiddelen
   • ADL / kleding aantrekken over ortheses
   • transfers opstaan en gaan zitten
   • stoel aanschuiven bij tafel
   • loopbegeleiding (zonder en met hulpmiddelen)
   • transfer vanaf rolstoel of vanuit stand naar loopkar
  • Bedtransfers (incl. gebruik diverse hulpmiddelen):
   • werkhoogte van het bed en eigen werkhouding bij ADL en transfers
   • transfers in & uit bed (alle opties)
   • kantelen op de zij
   • transfers binnen de grenzen van het bed (zijwaarts en hogerop verplaatsen)
   • werken met glijzeilen / wanneer en hoe in te zetten
  • Handelingen op de grond (therapeutisch / spel)
  • Werken met de tillift (veilig en comfortabel; keuze van tilbanden / hoe leg je het aan en waarom)
  • Rollend materiaal: fysiek veilig verrijden en manoeuvreren (tillift, rolstoel, etenskar)
  • Zonder te tillen: hoofdkussen herplaatsen, kussen plaatsen onder de benen, etc.
  • Kind vanaf de grond overeind helpen, manueel en via tillift
  • Eigen inbreng

  De kosten zijn op aanvraag. De basistraining bestaat uit drie dagdelen. Elk dagdeel duurt 3 uur. In principe een dagdeel training per dag, maar in overleg kan hiervan worden afgeweken. Bij meerdere trainingsgroepen plannen we twee groepen op een dag.

  De trainingskosten variëren met:

  • de overeengekomen tijdsinvestering: aantal dagdelen training, scan en eventueel vooraf meelopen op de werkvloer
  • de reiskosten (tijd en kilometers)
  • wel / geen schriftelijke rapportage over de bevindingen en gegeven adviezen
  • wel / geen evaluatiegesprek op locatie met management

  De basistraining is team- en afdelingsgericht en wordt door een organisatie afgenomen. Buiten een organisatie om, is individuele inschrijving niet mogelijk.

  De training wordt gegeven op de locatie van de organisatie.

  Hand-outs en Basisboek Verplaatsingstechnieken. Het is belangrijk dat iedere cursusdeelnemer beschikking heeft over een naslagwerk.

  Hand-out
  Basisboek verplaatsingstechnieken
  E-learning: kan individueel worden afgenomen per instelling.

  Medewerker Orthopedisch Kinderdagcentrum - Basisopleiding | TRANSFERS beLICHT | crkboBTW-vrij

  TRANSFERS beLICHT is als onderwijsinstelling CRKBO-geregistreerd.De trainingskosten zijn vrijgesteld van BTW.

  Medewerker Orthopedisch Kinderdagcentrum - Basisopleiding | TRANSFERS beLICHT | vvnAccreditatiepunten

  TRANSFERS beLICHT staat ingeschreven in het kwaliteitsregister V&VN en is voor accreditatie geautoriseerd. Voor de training kan accreditatie worden aangevraagd.

  Basisopleiding Medewerker Orthopedisch Kinderdagcentrum

  Een training waarna je al je werkzaamheden fysiek, veilig & respectvol kunt uitvoeren.

   (* verplichte velden anders wordt het formulier niet verstuurd)