Nieuws

TRANSFERS beLICHT en promotieonderzoek Hogeschool Rotterdam / Evidence based study

De methode TRANSFERS beLICHT is als ‘juiste werkwijze’ onderdeel van een promotieonderzoek (Jos Kox, Hogeschool Rotterdam / RUG) over de oorzaak van de hoge uitval door fysieke overbelasting onder verpleegkundigen. Hiervoor is een feasibility study gestart en train ik begin 2020 meerdere groepen verpleegkundigen i.o. van een leerafdeling van het Erasmus MC.

TRANSFERS beLICHT combineert mechanisch-ergonomische aspecten als werkhouding en arbonormen (praktijkrichtlijnen) met de haptonomische benadering waardoor transfers een ‘gezamenlijke beweging zonder kracht’ worden.

Fysieke overbelasting in de zorg is niet nodig. Ik weet het en velen met mij. Straks grotere bekendheid? Ik gun het de zorgverleners.

Samenwerking met Arion

Augustus 2019 / in samenwerking met Arion heb ik een workshop verzorgd voor de trainers van de Vegro Academie over het aan- en uittrekken van therapeutische elastische kousen:
  • zonder fysieke overbelasting / werken zonder kracht
  • juiste uitgangshouding van de zorgvrager
  • goede werkhouding van de zorgverlener
  • correct gebruik van de hiervoor aangewezen hulpmiddelen
Eyeopeners voor de deelnemers.

Programma 2019

10 mei, 24 mei en 6 juni 2019:

NPi 3-daagse training voor Fysio- en Ergotherapeuten Hilversum

Train-de-trainer programma waarbij u met andere werkwijze kennismaakt in de zorg. Fysiek veilig & respectvol werken / haptonomische verplaatsingstechnieken.

Hoe behouden we zorgverleners?

Een leven lang inzetbaar in de zorg begint in het onderwijs.

TRANSFERS beLICHT laat u in een workshop zien en ervaren hoe de zorghandelingen kunnen worden uitgevoerd zonder fysieke overbelasting. 

Een concept voor onderwijs en zorginstellingen dat echt het verschil maakt tussen wel of geen fysieke klachten.

Duurzame inzetbaarheid in de zorg is geen utopie. Zie ook onderwijsdag 2019.

Geef je nu op:

Jaaroverzicht 2019

Training effectieve werkhoudingen

Op 2 april 2019 hebben wij een training op maat verzorgd voor fysio- en ergotherapeuten van Stichting Omega in Amsterdam.

Foto toont verrassend effectieve werkhouding. Reacties van de therapeuten: “Inspirerend en vernieuwend”, “Wat kan er nog veel anders”.
Geef je zelf trainingen fysieke belasting / verplaatsingstechnieken en wil je (met je team) je vaardigheden verbeteren? Laat je verbazen. Neem vrijblijvend contact op. Fysieke overbelasting in de zorg is niet nodig.

Beursbezoek

Met mijn collega’s op 12 maart 2019 naar de ZorgTotaal Beurs in Utrecht geweest. Interessante nieuwe producten gezien die zorgverlenen weer fysiek veiliger en respectvoller kunnen maken.

Naast de inzet van de juiste hulpmiddelen, blijft het belangrijk hoe de zorgverlener daarmee omgaat. Het trainen van de medewerkers blijft daarom belangrijk.

Jaaroverzicht 2018

Activiteiten TRANSFERS beLICHT in 2018 (buiten de trainingen om)

6 februari 2018: Landelijke docentendag in Bunnink, georganiseerd door het Consortium Beroepsonderwijs (CBO).

Transfers beLicht was als partner van het CBO aanwezig op de informatiemarkt. CBO is van en voor ROC’s. Docenten zorgonderwijs hebben deze dag kennis gemaakt met fysiek veilig & respectvol werken in de zorg en waren verbaasd hoe de uitvoering van zorg anders (beter) kan. Zij waren blij met deze vernieuwende inzichten. “Het smaakt naar meer.”

9 maart 2018: Voor de NPi Cursus “Fysiotherapie in de palliatieve zorg bij kanker” (Nederlands Paramedisch instituut organiseert onder meer geaccrediteerde trainingen voor paramedici)

Tijdens deze trainingsdag in Doorn heb ik het onderwerp ‘verplaatsingstechnieken bij palliatieve cliënten’ verzorgd: uitleg gegeven en enkele handelingen praktisch geoefend.

Essentieel is de haptonomische benadering: hoe verplaats je de cliënt zonder daarbij kracht te zetten. Niet alleen de eigen houding, de manier van aanraken en hoe je de ander uitnodigt tot meewerken zijn van belang, maar ook de hulpmiddelen die je inzet, zoals kantellaken en glijzeil.

Eyeopeners voor fysiotherapeuten die te vaak werken volgens mechanische technieken.

12 april 2018: NPi 3-daagse training voor Fysio- en Ergotherapeuten Hilversum
Train-de-trainer waarin 13 deelnemers kennis hebben gemaakt met een andere werkwijze in de zorg: fysiek veilig & respectvol werken / haptonomische verplaatsingstechnieken.

Zeer geslaagde training, met een gemiddeld evaluatiecijfer om trots op te zijn: bijna een 9!

8 mei 2018: Edu-‘Actief opnamedag herziene versie Basisboek

Het Basisboek Verplaatsingstechnieken is geactualiseerd en de herziene versie komt in 2019 uit. Met dank aan fotograaf Henri Santing en mijn geduldig model Herman Winkelhorst.

4 juni 2018: Workshops steunkousen i.s.m. Arion, Carintreggeland Hengelo
In vier groepen heb ik ergocoaches, fysio- en ergotherapeuten meegenomen in hoe zij steunkousen bij cliënten kunnen aan- en uittrekken zonder fysieke overbelasting:

  • eigen werkhouding (algemeen en bij steunkousen)
  • zitpositie van de cliënt
  • hulpmiddelen (welke zijn er en hoe gebruik je ze)
  • technieken

Eyeopeners waren (1) de andere werkhouding, (2) het gemak van de SlideX èn (3) dat als jezelf ontspannen bent, je geen kracht hoeft te gebruiken om de steunkous op te duwen.

Zeer enthousiaste deelnemers!

24 juni 2018: Filmopnames aan- en uittrekken van steunkousen voor cliënt en mantelzorg, i.s.m. S@men Beter Thuis.

Op de instructiefilmpjes licht ik de werkwijze toe en laat ik zien hoe een cliënt zelf de kousen kan aantrekken; daarna doet de cliënt de handeling zelf.

De filmpjes voorzien in een grote behoefte.

Al deze filmpjes worden in 2019 gepubliceerd via het S@men Beter Thuis platform / YouTube (https://www.samenbeterthuis.nl)

S@men Beter Thuis is een online platform voor cliënten en mantelzorgers en is een grote kennisbank voor talloze onderwerpen: welke hulpmiddelen zijn er en hoe gebruik je ze, instructiefilmpjes over wassen, begeleiden met transfers, etc. En straks dus ook steunkousen.

29 oktober 2018: Workshops gegeven op de Gezond & Zeker Innovatiedag Nieuwegein
Samen met collega’s Susan Steinmeijer en Marianne van de Belt.

Aan alle twee workshops (elk 90 minuten) namen ongeveer 60 personen deel. Thema:

‘Fysieke overbelasting in de zorg is niet nodig; het belang van haptonomisch werken en hoe doe je dat.’

Deelnemers vonden de workshops erg inspirerend en hebben nieuwe inzichten gekregen. Veel individuele vragen beantwoord, waaruit blijkt dat er grote behoefte is aan een goede training op de werkvloer. Jammer dat leidinggevenden het belang er niet van inzien.

2 november 2018: NPi studiedag: fysiotherapie en oncologie
(Nederlands Paramedisch instituut organiseert onder meer geaccrediteerde trainingen voor paramedici)

Tijdens deze trainingsdag in Driebergen heb ik het onderwerp ‘verplaatsingstechnieken bij palliatieve cliënten’ verzorgd: uitleg en praktisch oefenen.

Essentieel is de haptonomische benadering: hoe verplaats je de cliënt zonder daarbij kracht te zetten. Niet alleen de eigen houding, de manier van aanraken en hoe je de ander uitnodigt tot meewerken zijn van belang, maar ook de hulpmiddelen die je inzet, zoals kantellaken en glijzeil.

Eyeopeners voor fysiotherapeuten die te vaak werken volgens mechanische technieken.

21 november 2018: ‘Bijeenkomst Stichting Presentie in Utrecht
Samen met Susan deelgenomen aan een soort proeverij van wat Presentie betekent.

De presentiebenadering is een manier van werken die de relationele afstemming tussen zorggever en cliënt als basis voor hulp en steun ziet. Goede zorg ontstaat vanuit het zorgvuldig aansluiten bij en afstemmen op de ander, en op wat hij of zij nodig heeft. Leefwereldgerichtheid en perspectiefwisseling zijn daarin centrale begrippen.

Presentie is een centraal thema in onze trainingen: heb aandacht voor je eigen spanning / ontspanning, wees bewust van wat jouw verschijning met de cliënt doet, en vandaaruit ervaar je de cliënt en stem je op de ander af. De cliënt voelt zich gehoord, er is afstemming en uiteindelijk resulteert dat in waardevolle en respectvolle zorgverlening. Ieder mens wil graag gezien en gehoord worden

error: