Basisopleiding Train-de-trainer Zorgonderwijs (Docenten & Instructeurs)

Leer hoe studenten en zorgverleners alle werkzaamheden fysiek, veilig & respectvol kunt laten uitvoeren.

  (* verplichte velden anders wordt het formulier niet verstuurd)

  Algemeen

  In deze Train-de-trainer scholing leer je hoe zorgverleners alle werkzaamheden kunnen uitvoeren zonder fysieke overbelasting en met respect voor de cliënt. Het onderwijs staat aan de basis van de carrière van de student en heeft daarmee een grote verantwoordelijkheid om de studenten op te leiden voor duurzame inzetbaarheid.

  Vernieuwend en inspirerend

  De training maakt je bekend met nieuwe inzichten in werkhouding, verplaatsingstechnieken en handelingen zoals bv. aan-/uittrekken van therapeutische elastische kousen. Elke handeling kan zonder overbelasting worden uitgevoerd.

  Ervaar hoe je ergonomische principes kunt combineren met de haptonomische benadering, waardoor mechanische transfertechnieken een andere dimensie krijgen en transfers een ‘gezamenlijke beweging zonder kracht’ worden.

  Laat je verrassen en ontdek hoe de zorg nog beter gegeven kan worden en draag bij aan verzuimpreventie en duurzame inzetbaarheid.

  Haptonomie

  In het kader van de Arbowetgeving hanteren we de Praktijkrichtlijnen, maar we voegen daar twee dimensies aan toe: (1) andere inzichten ten aanzien van werkhouding en (2) werken op haptonomische basis.

  Ad (1) Werkhouding – het gaat niet sec om hoeveel je mag tillen, duwen, trekken etc., maar ook over hoe je dat doet.

  Ad (2) Haptonomie – we werken met mensen; ieder mens is uniek. Bovendien kan een mens meewerken of tegenwerken. Als je als zorgverlener afstemt op het unieke en de mogelijkheden van de zorgvrager, dan zal de cliënt meewerken naar vermogen en hoeft de zorgverlener geen kracht te gebruiken: geen fysieke overbelasting voor de medewerker en maximaal respectvol naar de cliënt toe.

  In de training leer je als docent / instructeur hoe je haptonomie praktisch toepast. Het gaat over hoe je aanraakt, over aandacht voor jezelf en voor de ander en hoe je dat kunt overbrengen op de student.

  Doelgroep

  Deze praktische training is bedoeld voor instructeurs en docenten die:

  • open staan voor vernieuwingen
  • het belangrijk vinden om studenten duurzaam inzetbaar op te leiden
  • hun eigen kennis en vaardigheden willen actualiseren
  • studenten praktisch instrueren
  • werkzaam zijn op alle niveaus, van MMZ, Helpenden, Verzorgenden en Verpleegkundigen

  Als tijdens elke praktijkles aandacht wordt besteed aan de juiste werkhouding, dan zal dat bij de student beklijven. De training is daarom niet alleen bedoeld voor instructeurs transfertechnieken, maar ook voor instructeurs / docenten die lessen verzorgen op het gebied van ADL, medisch technisch handelen, etc.

  Link met de praktijk

  Voor het beste resultaat is het goed om de stageplaatsen te informeren over de nieuwe inzichten en de bijbehorende werkwijzen.

  Om de juiste werkwijze echt te implementeren in de praktijk, zullen zorginstellingen aandacht moeten besteden aan het vernieuwende karakter van het onderwijs en zullen zij dit naar de zorgmedewerkers toe moeten communiceren.

  Stagiairs kunnen middels een (praktische) presentatie zorgmedewerkers laten zien en ervaren wat zij op school anders hebben geleerd en waarom. Hiermee voorkomen zij tijdens de uitvoering op het werk opmerkingen als “Kom, even snel een tilletje samen” en “Nee hoor, wij doen dit altijd zo (snel, op kracht, overbelastende techniek)”.

  Werkbegeleiders van deze instellingen kunnen bijvoorbeeld:

  • (Een deel van) de train-de-trainer bijwonen of
  • Geïnformeerd worden over de werkwijze tijdens een bijeenkomst voor werkbegeleiders; TRANSFERS beLICHT kan desgewenst hiervoor worden uitgenodigd

  Resultaat

  • Geen fysieke overbelasting voor jezelf alsmede voor studenten en toekomstige zorgmedewerkers
  • De student begrijpt dat een verplaatsingstechniek geen ‘truc’ is, maar dat benadering en uitvoering cliëntspecifiek zijn
  • Je hebt kennis gemaakt met haptonomie en weet hoe je dat op studenten kunt overbrengen
  • Je weet hoe je de beweging van een cliënt kunt uitlokken / uitnodigen
  • Meer afstemming op de cliënt: samen bewegen in plaats van overnemen en ‘werken op kracht’
  • De student heeft geleerd meer rust te bewaren in de manier van werken, ondanks de soms hoge werkdruk die hij/zij zal gaan ervaren
  • De student leert bewuster werken met meer aandacht voor hem-/haarzelf
  • Je kent verschillende fysiek veilige transfertechnieken en kunt dit overbrengen op de student
  • Je kunt therapeutische elastische kousen aan- en uittrekken zonder fysieke overbelasting en kunt dit overbrengen op de student; je kent de hulpmiddelen (incl. de SlideX)
  • Je weet bij transfers wanneer manueel begeleiden mogelijk is en wanneer je moet overgaan tot het inzetten van een hulpmiddel en kunt kennis over deze besluitvorming overbrengen op de student
  • Je kunt goed omgaan met de hulpmiddelen en kent de (contra-)indicaties
  • Je kent je sterke en zwakke punten en weet waarin je nog stappen moet zetten

  Aanpak

  Je volgt de training samen met je collega’s op de eigen onderwijslocatie. De groepsgrootte is beperkt tot 8 deelnemers. Er zal veel onderling geoefend worden.

  Meer dan 8 deelnemers is mogelijk, maar dan zal een extra trainer worden ingezet.

  Vooraf wordt overlegd over het aantal af te nemen dagdelen en de gewenste inhoud.

  Vervolgopleiding

  In overleg kan een training op maat worden afgesproken.

  Totaalconcept

  In de training worden niet alleen inhoudelijke aspecten van fysiek veilig werken behandeld, maar ontvangen de deelnemende docenten en instructeurs ook praktische adviezen over hoe zij de lesstof kunnen overbrengen op de student.

  Hiervoor zal onder meer een door TRANSFERS beLICHT ontwikkeld digitaal beoordelingsformulier voor tijdens de les (voor en door de student) ter beschikking worden gesteld.

  Desgewenst kan TRANSFERS beLICHT helpen met het maken van een lesopzet.

  Trainingsinhoud

  Basisprincipes (uitleg / veel praktisch ervaren)
  • Juiste werkhouding: in het algemeen (ook privé), tijdens ADL in de badkamer, bij verzorgende handelingen op de stoel en bij het bed
  • Wanneer kan een handeling in een kleine ruimte nog gegeven worden / wat zijn alternatieven
  • Praktijkrichtlijnen – hoeveel mag ik belasten en hoe vertaal je dat naar transfers (uitvoering van transfers, maar ook kiezen welke transfer passend is)
  • Hoe voorkom ik hurken & knielen / wat zijn de alternatieven
  • Diverse tips om ADL-handelingen (zoals aankleden) gemakkelijker te maken / gebruik SlideX
  • Haptonomisch werken: wat is het belang ervan en hoe pas je dat in de praktijk toe
  Praktijkhandelingen (haptonomisch uitgevoerd, ook ziektebeeld-gericht).

  De training is op maat: de te behandelen onderwerpen kunnen per trainingsgroep verschillen.

  • Transfers en handelingen rondom de stoel / wc, inclusief hulpmiddelen
   • ADL
   • transfers opstaan en gaan zitten
   • stoel aanschuiven bij tafel
   • loopbegeleiding (zonder en met rollator)
  • Bedtransfers (incl. gebruik diverse hulpmiddelen):
   • werkhoogte van het bed en eigen werkhouding bij ADL en transfers
   • transfers in & uit bed (alle opties)
   • kantelen op de zij (van actieve t/m passieve cliënt)
   • transfers binnen de grenzen van het bed (zijwaarts en hogerop verplaatsen)
  • Aan- en uittrekken therapeutisch elastische kousen; werkhouding en hoe te werken met de verplichte hulpmiddelen (Kick-protocol, inclusief de verplichte SlideX)
  • Werken met de tillift (veilig en comfortabel; keuze van tilbanden / hoe leg je het aan en waarom)
  • Rollend materiaal: fysiek veilig verrijden en manoeuvreren (tillift, rolstoel, etenskar)
  • Zonder te tillen: hoofdkussen herplaatsen, kussen plaatsen onder de benen, etc.
  • Werken met de dynamische ligorthese
  • Gevallen cliënt: manueel overeind helpen, via het luchtmatrasje of tillift
  • Beeldschermwerk – inrichting werkplek en werkhouding PC, laptop en tablet
  • Eigen inbreng

  De kosten zijn op aanvraag en variëren met:

  • de overeengekomen tijdsinvestering
  • de reiskosten (tijd en kilometers)
  • cursusmateriaal (Hand-out, Basisboek)
  • wel / geen afname e-learning

  De training wordt gegeven op een locatie van de organisatie, meestal een skills lab.

  Naslagwerken

  Het is belangrijk dat iedere docent / instructeur beschikking heeft over een naslagwerk.

  Hand-out
  Basisboek verplaatsingstechnieken
  E-learning: kan individueel worden afgenomen per instelling.

  De e-learning kan geplaatst worden in de digitale leeromgeving van de organisatie.

  Offerte op aanvraag.

  Voordeel e-learning: de student kan vooraf de gevraagde modules doornemen en de kennisvragen beantwoorden. Tijdens de les kan de te oefenen transfertechniek / handeling op een groot beeldscherm worden getoond; na eventuele klassikale toelichting kunnen de studenten gaan oefenen.

  Voor ROC’s die bij het Consortium Beroepsonderwijs zijn aangesloten, is de e-learning verkrijgbaar in de Digibib 2.0 van het Consortium BO.

  Train-de-trainer Instructeurs & Docenten Zorgonderwijs | TRANSFERS beLICHT | crkboBTW-vrij

  TRANSFERS beLICHT is als onderwijsinstelling CRKBO-geregistreerd.De trainingskosten zijn vrijgesteld van BTW.

  Basisopleiding Train-de-trainer Zorgonderwijs (Docenten & Instructeurs)

  Leer hoe studenten en zorgverleners alle werkzaamheden fysiek, veilig & respectvol kunt laten uitvoeren.

   (* verplichte velden anders wordt het formulier niet verstuurd)