Vervolgopleiding Medewerker Maatschappelijke zorg / Gehandicaptenzorg

Een opfristraining waarna je al je werkzaamheden weer fysiek, veilig & respectvol kunt uitvoeren.

  (* verplichte velden anders wordt het formulier niet verstuurd)

  Algemeen

  Deze vervolgopleiding van een of twee dagdelen vindt plaats nadat de basistraining is gevolgd. Afhankelijk van de problematiek op de werkvloer, is dat na enkele maanden, of periodiek eens per jaar. Je hebt al geleerd hoe je fysiek veilig & respectvol kunt werken, maar kennis en/of vaardigheden zijn wat weggezakt, er zijn nieuwe cliënten / zorgvragers bij wie je moeite hebt om de juiste werkwijze te vinden, of bestaande cliënten hebben een grotere zorgvraag gekregen.

  Doelgroep

  Deze training is bedoeld voor alle begeleiders en zorgverleners van de afdeling of team. Na de training zijn kennis en vaardigheden weer up-to-date en is het team in staat de werkwijze naar een hoger plan brengen. De aanvankelijk overbelastende werksituaties, zullen kunnen worden omgezet in fysiek veilig & respectvol werken.

  Resultaat

  • Geen fysieke overbelasting door je werk
  • Verdieping in de haptonomie en je kunt het nog beter toepassen in je werk
  • Meer rust in je manier van werken, ondanks de soms hoge werkdruk
  • Bewuster werken met meer aandacht voor jezelf
  • Meer afstemming op de cliënt
  • Je weet om te gaan met psychogeriatrische cliënten en hoe je hun beweging kunt uitlokken / uitnodigen
  • Je kent verschillende fysiek veilige transfertechnieken
  • Je weet bij transfers wanneer manueel begeleiden mogelijk is en wanneer je moet overgaan tot het inzetten van een hulpmiddel
  • Je kunt goed omgaan met de hulpmiddelen
  • Je weet hoe je veilig kunt werken achter de PC, laptop of tablet – inrichting van de werkplek en werkhouding
  • Je neemt verantwoordelijkheid voor je eigen welzijn
  • Je kent je sterke en zwakke punten en weet waarin je nog stappen moet zetten

  Aanpak

  Je volgt de training samen met je collega’s. De groepsgrootte is beperkt tot 8 deelnemers, wat betekent dat er per afdeling soms meerdere groepen getraind worden.

  Om de trainingsinhoud af te stemmen op de scholingsvragen en om te bepalen hoeveel dagdelen nodig zijn, wordt vooraf een scan gemaakt van de problematiek in je team of op je afdeling:

  • Wat is de cliëntenproblematiek / welke zorg wordt gegeven
  • Is er overige problematiek
  • Hoe wordt er nu gewerkt
  • Welke hulpmiddelen worden ingezet
  • Hoe is de samenwerking binnen het team

  Geprobeerd zal worden om de lesstof concreet toe te passen op de werkvloer: vooraf of tijdens de training kan met cliënten gewerkt worden (beperkt aantal deelnemers en mits de cliëntsituatie dat toelaat / bij akkoord door de cliënt). Per cliënt wordt de juiste werkwijze bepaald.

  Trainingsinhoud

  Basisprincipes (opfrissen / kennis vergroten / ervaren): werkhouding, arbonormen en haptonomie
  • goede werkhouding aannemen; alternatieven bij beperkte werkruimtes
  • werken zonder kracht; voorkom hurken en knielen / wat zijn de alternatieven
  • hoe raak ik aan, wat laat ik de cliënt voelen en hoe lok ik uit dat de cliënt meewerkt-naar-vermogen
  Praktijkhandelingen (haptonomisch uitgevoerd, ook ziektebeeld-gericht).

  De training is op maat: de te behandelen onderwerpen zijn vraaggestuurd / cliëntgericht en verschillen per trainingsgroep.

  Nog meer dan de basistraining, zal de vervolgtraining cliëntgericht zijn en inzoomen op de uitvoering van de handeling / transfer bij de concrete cliënt.

  • Transfers en handelingen rondom de stoel / wc, inclusief hulpmiddelen
   • ADL
   • transfers opstaan en gaan zitten
   • stoel aanschuiven bij tafel
   • loopbegeleiding (zonder en met rollator)
  • Bedtransfers (incl. gebruik diverse hulpmiddelen):
   • werkhoogte van het bed en eigen werkhouding bij ADL en transfers
   • transfers in & uit bed (alle opties)
   • kantelen op de zij (van actieve t/m passieve cliënt)
   • transfers binnen de grenzen van het bed (zijwaarts en hogerop verplaatsen)
  • Aan- en uittrekken therapeutisch elastische kousen; werkhouding en hoe te werken met de verplichte hulpmiddelen (Kick-protocol, inclusief de verplichte SlideX)
  • Werken met de tillift (veilig en comfortabel; keuze van tilbanden / hoe leg je het aan en waarom)
  • Rollend materiaal: fysiek veilig verrijden en manoeuvreren (tillift, rolstoel, etenskar)
  • Zonder te tillen: hoofdkussen herplaatsen, kussen plaatsen onder de benen, etc.
  • Werken met de dynamische ligorthese
  • Gevallen cliënt: manueel overeind helpen, via het luchtmatrasje of met de passieve tillift
  • Eigen inbreng

  De kosten van de vervolgtraining van 1 of 2 dagdelen, zijn op aanvraag. Een dagdeel duurt 3 of 4 uur.

  In principe een dagdeel training per dag, maar in overleg kan hiervan worden afgeweken. Bij meerdere trainingsgroepen plannen we twee groepen op een dag.

  De trainingskosten variëren met:

  • de overeengekomen tijdsinvestering: aantal uren en dagdelen training, scan en eventueel vooraf meelopen op de werkvloer
  • de reiskosten (tijd en kilometers)
  • wel / geen schriftelijke rapportage over de bevindingen en gegeven adviezen
  • wel / geen evaluatiegesprek op locatie met management

  De vervolgtraining is team- en afdelingsgericht en wordt door een organisatie afgenomen. Buiten een organisatie om, is individuele inschrijving niet mogelijk.

  Een individuele aanvraag kan wel: zie kopje Training ‘on the job’ / individuele training.

  De training wordt gegeven op een locatie van de organisatie.

  Hand-outs en Basisboek Verplaatsingstechnieken. Het is belangrijk dat iedere cursusdeelnemer beschikking heeft over een naslagwerk. De deelnemer die de basistraining heeft gevolgd, zal hierover al beschikken.

  Hand-out: € 5,00 per deelnemer
  Basisboek Verplaatsingstechnieken: € 18,50 per boek
  E-learning: kan geplaatst worden in de eigen digitale leeromgeving van de organisatie (offerte op aanvraag)

  Medewerker Maatschappelijke zorg / Gehandicaptenzorg - Vervolgopleiding | TRANSFERS beLICHT | crkboBTW-vrij

  TRANSFERS beLICHT is als onderwijsinstelling CRKBO-geregistreerd.De trainingskosten zijn vrijgesteld van BTW.

  Medewerker Maatschappelijke zorg / Gehandicaptenzorg - Vervolgopleiding | TRANSFERS beLICHT | vvnAccreditatiepunten

  TRANSFERS beLICHT staat ingeschreven in het kwaliteitsregister V&VN en is voor accreditatie geautoriseerd. Voor de training kan accreditatie worden aangevraagd.

  Vervolgopleiding Medewerker Maatschappelijke zorg / Gehandicaptenzorg

  Een opfristraining waarna je al je werkzaamheden weer fysiek, veilig & respectvol kunt uitvoeren.

   (* verplichte velden anders wordt het formulier niet verstuurd)