Vervolgopleiding Medewerker Facilitair (inclusief beeldschermwerkers)

Een opfristraining waarna je al je werkzaamheden weer fysiek, veilig & respectvol kunt uitvoeren.

  (* verplichte velden anders wordt het formulier niet verstuurd)

  Algemeen

  De vervolgopleiding van een dagdeel is voldoende om de lesstof uit de basistraining weer op te frissen en om antwoorden te krijgen op nieuwe vragen of knelpunten. Je word je weer bewust van hoe je al je werkzaamheden kunt uitvoeren zonder fysieke overbelasting.

  Als facilitaire medewerker heb je een fysiek beroep. Belangrijk is dat je lichamelijk voldoende belastbaar bent en dat je daarin je eigen verantwoordelijkheid neemt. In de training leer je hoe je de fysieke belasting kunt verminderen en hoe je je eigen belastbaarheid kunt vergroten. Het gaat om ‘in balans’ blijven.

  Doelgroep

  Deze complete en praktische training is geschikt voor alle facilitaire medewerkers die hun kennis en vaardigheden willen verbeteren om gezond het werk te kunnen blijven doen. Het is bedoeld voor zowel nieuwe als meer ervaren medewerkers die werkzaam zijn in:

  • Schoonmaak
  • Huishouding
  • Keuken / Voeding
  • Technische dienst
  • Administratie (beeldschermwerk)*

  Omdat iedere functie een eigen problematiek kent, stellen we de groepen bij voorkeur functiegericht samen.

  *Administratieve medewerkers hebben een afwijkende trainingsopzet. Nadere informatie op aanvraag.

  Trainingsdoel

  Je leert hoe je fysiek veilig kunnen werken èn hoe je het oude patroon kunt veranderen. Hiervoor is:

  • de training maximaal praktijkgericht, zowel op het werk als op de werksituatie thuis. Pas je de principes thuis toe, dan komt het op je werk ook beter in je systeem;
  • de training individueel gericht: individuele adviezen als je al fysieke beperkingen/klachten hebt, wat maakt dat je moeite hebt om te veranderen, wat heb je nodig om te veranderen, etc.

  Trainingsinhoud en -opzet worden afgestemd op de scholingsvragen en -mogelijkheden.

  Resultaat

  De vervolgtraining is een opfrissing en levert een verdieping op van de resultaten van de basistraining:

  • Geen fysieke overbelasting door je werk:
   • je weet wat een goede werkhouding is
   • je weet hoeveel je mag belasten en hoe je dat kunt bereiken
  • Je weet hoe je het werk fysiek veilig kunt inrichten
  • Je werkt bewuster met meer aandacht voor jezelf
  • Meer rust in je manier van werken, ondanks de soms hoge werkdruk
  • Je kunt goed omgaan met de hulpmiddelen
  • Je kent je sterke en zwakke punten en weet waarin je nog stappen moet zetten
  • Je neemt verantwoordelijkheid voor je eigen welzijn
  • Beeldschermwerk (PC, laptop, tablet): je weet hoe je je werkplek veilig kunt inrichten en weet wat een goede werkhouding is

  Aanpak

  Je volgt de training samen met je collega’s. De groepsgrootte is 8-10 deelnemers. Vooraf wordt op de locatie een scan gemaakt van de problematiek of dit wordt telefonisch doorgesproken:

  • Welke werkzaamheden worden verricht
  • Wat is de problematiek / welke knelpunten zijn er
  • Hoe wordt er nu gewerkt
  • Welke hulpmiddelen worden ingezet
  • Hoe is de samenwerking binnen het team

  De training begint met het doorspreken van de knelpunten en het oefenen van algemene vaardigheden, en zal daarna op de werkvloer plaatsvinden: de praktijksituaties zullen concreet worden geoefend.

  Trainingsmogelijkheden

  • Medewerkers scholen in fysiek veilig werken à duurzame inzetbaarheid
  • Medewerkers met fysieke klachten trainen/begeleiden à preventie ziekte uitval
  • Uitgevallen medewerkers trainen/begeleiden à hen behouden voor het werk

  Trainingsinhoud

  Opfrissen van de basisprincipes (uitleg en veel praktisch ervaren)

  Welke onderwerpen worden behandeld, hangt af van de ingebrachte vragen van de deelnemers:

  • Wat is een goede werkhouding, do’s & don’ts
  • Wat zijn de arbonormen – hoeveel mag ik mijn lichaam belasten, hoe voorkom je hurken & knielen en wat zijn de alternatieven
  • Bewustwording van de signalen die je lichaam je aangeeft – heb je hier aandacht voor?
  • Belasting & belastbaarheid; wat is je conditie, sport je? En zo nee, wat zou je kunnen en willen doen (wat past bij je)
  • Bewustwording van eigen houdings- en bewegingsgewoonten (ook privé)
  • Eigen verantwoordelijkheid voor je eigen welzijn
  • Oplossingsgericht denken: hoe kan het anders
  • Middelen- en materiaalkennis. Welke middelen moeten aanwezig zijn
  • Kennis van hygiëne (wat is schoon) en onderhoud. Wat moet, wat mag
  • Inzicht in taken qua zwaarte en hoe kun je taken afwisselen
  Praktijkhandelingen

  De training is op maat: de te behandelen onderwerpen verschillen per training en per doelgroep (vraaggestuurd).

  • Manieren van schoonmaken, zoals dweilen, wissen, bedden soppen, stofzuigen…., techniek en toepassing gekoppeld aan middelen en materialen
  • Bukken, tillen, reiken, duwen, trekken. Signalen van het lichaam en de gevolgen
  • Werkomgeving (waar zet je wat neer in bijv. kasten/koeling)
  • Rollend materiaal (karren): fysiek veilig verrijden en manoeuvreren
  • Werken achter de PC / tablet – inrichting van de werkplek en werkhouding
  • Eigen inbreng / concrete werksituaties

  De kosten zijn op aanvraag. Een dagdeel duurt 3 uur. In principe een dagdeel training per dag, maar in overleg kan hiervan worden afgeweken. Bij meerdere trainingsgroepen plannen we twee groepen op een dag.

  De trainingskosten variëren met:

  • de overeengekomen tijdsinvestering: aantal dagdelen training, scan en eventueel vooraf meelopen op de werkvloer
  • de reiskosten (tijd en kilometers)
  • wel / geen schriftelijke rapportage over de bevindingen en gegeven adviezen
  • wel / geen evaluatiegesprek op locatie met management

  De basistraining is doelgroep- en organisatiegericht en wordt door een organisatie afgenomen. Buiten een organisatie om, is individuele inschrijving niet mogelijk.

  Een individuele aanvraag kan wel: zie kopje Training ‘on the job’ / individuele training.

  De training wordt gegeven op een locatie van de organisatie. Voor extramurale facilitaire medewerkers regelt de organisatie een geschikt trainingslokaal.

  Hand-out
  E-learning: kan individueel worden afgenomen per instelling.

  Medewerker Facilitair - Vervolgopleiding | TRANSFERS beLICHT | crkboBTW-vrij

  TRANSFERS beLICHT is als onderwijsinstelling CRKBO-geregistreerd.De trainingskosten zijn vrijgesteld van BTW.

  Vervolgopleiding Medewerker Facilitair (inclusief beeldschermwerkers)

  Een opfristraining waarna je al je werkzaamheden weer fysiek, veilig & respectvol kunt uitvoeren.

   (* verplichte velden anders wordt het formulier niet verstuurd)