Basisopleiding Medewerker Facilitair (inclusief beeldschermwerkers)

Een training waarna je al je werkzaamheden fysiek, veilig & respectvol kunt uitvoeren.

  (* verplichte velden anders wordt het formulier niet verstuurd)

  Algemeen

  In deze basisopleiding van twee of drie dagdelen leer je hoe je al je werkzaamheden kunt uitvoeren en daarbij lichamelijk gezond kunt blijven.

  Fysieke overbelasting is niet nodig; dit is ons bereikbare doel.

  De facilitaire dienst is een fysiek beroep. Belangrijk is dat je als medewerker fysiek voldoende belastbaar bent en dat je daarin je eigen verantwoordelijkheid neemt. In de training leer je hoe de fysieke belasting naar beneden kan en hoe je je eigen belastbaarheid kunt vergroten. Het gaat om ‘in balans’ blijven.

  Doelgroep

  Deze complete en praktische training is geschikt voor alle facilitaire medewerkers die hun kennis en vaardigheden willen verbeteren om gezond het werk te kunnen blijven doen. Het is bedoeld voor zowel nieuwe als meer ervaren medewerkers die werkzaam zijn in:

  • Schoonmaak
  • Huishouding
  • Keuken / Voeding
  • Technische dienst
  • Administratie (beeldschermwerk)*

  Omdat iedere functie een eigen problematiek kent, stellen we de groepen bij voorkeur functiegericht samen.

  *Administratieve medewerkers hebben een afwijkende trainingsopzet. Nadere informatie op aanvraag.

  Trainingsdoel

  Je leert hoe je fysiek veilig kunnen werken èn hoe je het oude patroon kunt veranderen. De werkgever heeft daarin ook een taak wat betreft ondersteuning en facilitatie. Om het doel te bereiken is:

  • de training maximaal praktijkgericht, zowel op het werk als op de werksituatie thuis. Pas je de principes thuis toe, dan komt het op je werk ook beter in je systeem;
  • de training individueel gericht: individuele adviezen als je al fysieke beperkingen/klachten hebt, wat maakt dat je moeite hebt om te veranderen, wat heb je nodig om te veranderen, etc.

  Trainingsinhoud en -opzet worden afgestemd op de scholingsvragen en -mogelijkheden.

  Resultaat

  • Geen fysieke overbelasting door je werk:
   • je weet wat een goede werkhouding is
   • je weet hoeveel je mag belasten en hoe je dat kunt bereiken
  • Je weet hoe je het werk fysiek veilig kunt inrichten
  • Je werkt bewuster met meer aandacht voor jezelf
  • Meer rust in je manier van werken, ondanks de soms hoge werkdruk
  • Je kunt goed omgaan met de hulpmiddelen
  • Je kent je sterke en zwakke punten en weet waarin je nog stappen moet zetten
  • Beeldschermwerk (PC, laptop, tablet): je weet hoe je je werkplek veilig kunt inrichten en weet wat een goede werkhouding is

  Aanpak

  Je volgt de training samen met je collega’s. De groepsgrootte is 8-10 deelnemers, wat betekent dat er per afdeling soms meerdere groepen getraind worden.

  Vooraf wordt op de locatie een scan gemaakt van de problematiek:

  • Welke werkzaamheden worden verricht
  • Wat is de problematiek / welke knelpunten zijn er
  • Hoe wordt er nu gewerkt
  • Welke hulpmiddelen worden ingezet
  • Hoe is de samenwerking binnen het team
  • Organisatiestructuur

  Een deel van de training zal op de werkvloer plaatsvinden: de praktijksituaties zullen concreet worden geoefend.

  Trainingsmogelijkheden

  • Medewerkers scholen in fysiek veilig werken à duurzame inzetbaarheid
  • Medewerkers met fysieke klachten trainen/begeleiden à preventie ziekte uitval
  • Uitgevallen medewerkers trainen/begeleiden à hen behouden voor het werk

  Trainingsinhoud

  Basisprincipes (uitleg en veel praktisch ervaren)
  • Wat is een goede werkhouding, do’s & don’ts
  • Praktijkrichtlijnen: wat zijn de arbonormen – hoeveel mag ik mijn lichaam belasten, hoe voorkom je hurken & knielen en wat zijn de alternatieven
  • Bewustwording van de signalen die je lichaam je aangeeft – heb je hier aandacht voor?
  • Belasting & belastbaarheid; wat is je conditie, sport je? En zo nee, wat zou je kunnen en willen doen (wat past bij je)
  • Bewustwording van eigen houdings- en bewegingsgewoonten (ook privé)
  • Je neemt verantwoordelijkheid voor je eigen welzijn
  • Oplossingsgericht denken: hoe kan het anders
  • Middelen- en materiaalkennis. Welke middelen moeten aanwezig zijn
  • Kennis van hygiëne (wat is schoon) en onderhoud. Wat moet, wat mag
  • Inzicht in taken qua zwaarte en hoe kun je taken afwisselen
  Praktijkhandelingen
  • Manieren van schoonmaken, zoals dweilen, wissen, bedden soppen, stofzuigen…., techniek en toepassing gekoppeld aan middelen en materialen
  • Bukken, tillen, reiken, duwen, trekken. Signalen van het lichaam en de gevolgen
  • Werkomgeving (waar zet je wat neer in bijv. kasten/koeling)
  • Rollend materiaal (karren): fysiek veilig verrijden en manoeuvreren
  • Werken achter de PC / tablet – inrichting van de werkplek en werkhouding
  • Eigen inbreng / concrete werksituaties

  De kosten zijn op aanvraag. Een dagdeel duurt 3 uur. In principe een dagdeel training per dag, maar in overleg kan hiervan worden afgeweken. Bij meerdere trainingsgroepen plannen we twee groepen op een dag.

  De trainingskosten variëren met:

  • de overeengekomen tijdsinvestering: aantal dagdelen training, scan en eventueel vooraf meelopen op de werkvloer
  • de reiskosten (tijd en kilometers)
  • wel / geen schriftelijke rapportage over de bevindingen en gegeven adviezen
  • wel / geen evaluatiegesprek op locatie met management

  De basistraining is doelgroep- en organisatiegericht en wordt door een organisatie afgenomen. Buiten een organisatie om, is individuele inschrijving niet mogelijk.

  Een individuele aanvraag kan wel: zie kopje Training ‘on the job’ / individuele training.

  De training wordt gegeven op een locatie van de organisatie. Voor extramurale facilitaire  medewerkers regelt de organisatie een geschikt trainingslokaal.

  Hand-out
  Basisboek verplaatsingstechnieken
  E-learning: kan individueel worden afgenomen per instelling.

  Medewerker Facilitair - Basisopleiding | TRANSFERS beLICHT | crkboBTW-vrij

  TRANSFERS beLICHT is als onderwijsinstelling CRKBO-geregistreerd.De trainingskosten zijn vrijgesteld van BTW.

  Basisopleiding Medewerker Facilitair (inclusief beeldschermwerkers)

  Een training waarna je al je werkzaamheden fysiek, veilig & respectvol kunt uitvoeren.

   (* verplichte velden anders wordt het formulier niet verstuurd)