Ergocoach Facilitair – vervolgopleiding

Een opfristraining waarna je al je werkzaamheden weer fysiek, veilig & respectvol kunt uitvoeren.

  (* verplichte velden anders wordt het formulier niet verstuurd)

  Algemeen

  Deze ergocoach facilitair – vervolgopleiding van een dagdeel van vier uur vindt plaats nadat de basistraining het jaar daarvoor is gevolgd. Je hebt al geleerd hoe je fysiek veilig kunt werken, maar kennis en/of vaardigheden zijn wat weggezakt of er zijn nieuwe werksituaties waarover je vragen hebt. Problemen waar je als ergocoach tegenaan loopt, zoals bij het coachen / begeleiden van je collega’s, worden besproken en gezamenlijk oplossingen voor gezocht.

  Ergocoaches die de basistraining elders hebben gevolgd, kunnen deze training ook volgen. Zij zullen kennismaken met een andere kijk op werken. Mocht blijken dat meer dagdelen training nodig zijn, dan kan dat in overleg gepland worden.

  Bij specifieke problemen kan de training worden gecombineerd met een training ‘on the job’.

  Doelgroep

  Deze training is bedoeld voor facilitaire ergocoaches die zich willen inzetten voor fysiek veilig werken en duurzame inzetbaarheid van de collega’s. Je bent gemotiveerd, invoelend en vindt het leuk om kennis op anderen over te dragen.

  Na de training zijn kennis en vaardigheden weer up-to-date en heb je voldoende handvatten om jezelf en je team qua werkwijze naar een hoger plan te brengen.

  Je hebt oplossingsgerichte ideeën gekregen voor de door jou ingebrachte overbelastende werksituaties en overige ergocoach-problematiek.

  Je ergocoachtaken voer je uit voor medewerkers die werkzaam zijn in:

  • Schoonmaak
  • Huishouding
  • Keuken / Voeding
  • Technische dienst
  • Administratie (beeldschermwerk)

  Resultaat

  • Je bent je ervan bewust dat fysieke overbelasting niet nodig is, je weet hoe je dat kunt bereiken én je kunt dit overbrengen op collega’s
  • Geen fysieke overbelasting door je werk:
   • je weet wat een goede werkhouding is
   • je weet hoeveel je mag belasten en hoe je dat kunt bereiken
  • Je kunt gevraagd en ongevraagd adviezen geven aan collega’s
  • Je kunt je keuzes motiveren, zowel naar collega’s toe als interdisciplinair
  • Je hebt kennis van een goede werkomgeving en weet hoe je een situatie kunt aanpassen zodat fysiek veilig werken mogelijk blijft
  • Je signaleert bij collega’s fysiek overbelastende werksituaties en kunt hen begeleiden in het verbeteren ervan
  • Je werkt bewuster met meer aandacht voor jezelf
  • Er is meer rust in je manier van werken, ondanks de soms hoge werkdruk
  • Je kunt goed omgaan met de hulpmiddelen
  • Je weet hoe je fysiek veilig kunt werken achter de PC, laptop of tablet – inrichting van de werkplek en werkhouding; je kunt collega’s hierin adviseren
  • Je kent je sterke en zwakke punten en weet waarin je nog stappen moet zetten

  Aanpak

  Je volgt de training samen met andere collega’s binnen de organisatie. De groepsgrootte is 8 deelnemers.

  Vooraf wordt op de locatie een scan gemaakt van de problematiek:

  • Welke werkzaamheden worden verricht
  • Wat is de problematiek / welke knelpunten zijn er
  • Hoe wordt er nu gewerkt
  • Welke hulpmiddelen worden ingezet
  • Hoe is de samenwerking binnen het team
  • Organisatiestructuur

  Een deel van de training zal op de werkvloer plaatsvinden: de praktijksituaties zullen concreet worden geoefend.

  Trainingsinhoud

  Uitgangspunt is dat de deelnemers de basistraining tot Ergocoach Facilitair hebben gevolgd. De vervolgtraining is volledig op maat en vraaggestuurd. De basisprincipes van fysiek veilig werken worden even opgefrist en verder richt de training zich op de door de deelnemers ingebrachte vragen.

  Onderwerpen:

  Problematiek van de ergocoach. Oplossingen voor bv.:
  • De collega’s luisteren niet naar mij
  • Collega’s zeggen ‘ja’, maar doen ‘nee’
  • Ik krijg vanuit de organisatie onvoldoende steun
  Taken ergocoach, verdieping en specialisatie
  • Taken van de ergocoach
  • Arbowetgeving, regels en normen
  • Probleemanalyse rondom fysieke belasting, meetinstrumenten (RugRadar, arbocheck, e.d.), plan van aanpak
  • Organisatie, werkplek/inrichting
  • Hoe blijf ik als ergocoach actueel / informatiebronnen
  Basisprincipes fysiek veilig werken (opfrissen, verdieping en praktijk)
  • Wat is een goede werkhouding, in het algemeen en bij specifiek handelingen
  • Wat zijn de arbonormen – hoeveel mag ik mijn lichaam belasten, hoe voorkom je hurken & knielen en wat zijn de alternatieven
  • Bewustwording van de signalen die je lichaam je aangeeft – aandacht voor jezelf
  • Belasting & belastbaarheid; ben je in balans / wat heb je nodig om in balans te komen
  • Middelen- en materiaalkennis
  • Kennis van hygiëne (wat is schoon) en onderhoud. Wat moet, wat mag
  Praktijkhandelingen

  De training is op maat: de te behandelen onderwerpen zijn vraaggestuurd / werksituatiegericht en kunnen per trainingsgroep verschillen. Alle ingebrachte werksituaties komen aan bod.

  • Manieren van schoonmaken, zoals dweilen, wissen, bedden soppen, stofzuigen…., techniek en toepassing gekoppeld aan middelen en materialen
  • Bukken, tillen, reiken, duwen, trekken. Signalen van het lichaam en de gevolgen
  • Werkomgeving (waar zet je wat neer in bijv. kasten/koeling)
  • Rollend materiaal (karren): fysiek veilig verrijden en manoeuvreren
  • Werken achter de PC / tablet – inrichting van de werkplek en werkhouding
  • Eigen inbreng / overige concrete werksituaties

  De kosten zijn op aanvraag. Een dagdeel duurt 4 uur. In principe een dagdeel training per dag, maar in overleg kan hiervan worden afgeweken. Bij meerdere trainingsgroepen plannen we twee groepen op een dag.

  De trainingskosten variëren met:

  • de overeengekomen tijdsinvestering: aantal dagdelen training, scan en eventueel vooraf meelopen op de werkvloer
  • de reiskosten (tijd en kilometers)
  • wel / geen schriftelijke rapportage over de bevindingen en gegeven adviezen
  • wel / geen evaluatiegesprek op locatie met management

  De training is organisatiegericht en wordt door een organisatie afgenomen. Buiten een organisatie om, is individuele inschrijving niet mogelijk.

  De training wordt gegeven op een locatie van de organisatie. Voor extramurale facilitaire  ergocoaches regelt de organisatie een geschikt trainingslokaal.

  Hand-out. In principe beschikt elke deelnemers al over een naslagwerk.

  Cursusmap

  Ergocoach Facilitair - Vervolgopleiding | TRANSFERS beLICHT | crkboBTW-vrij

  TRANSFERS beLICHT is als onderwijsinstelling CRKBO-geregistreerd.De trainingskosten zijn vrijgesteld van BTW.

  Ergocoach Facilitair – Vervolgopleiding

  Een opfristraining waarna je al je werkzaamheden weer fysiek, veilig & respectvol kunt uitvoeren.

   (* verplichte velden anders wordt het formulier niet verstuurd)