Individuele begeleiding – advies verzuimpreventie of bij werkhervatting na ziekte uitval (ook voor beeldschermwerkers)

U leert hoe fysieke overbelasting voorkomen kan worden

  (* verplichte velden anders wordt het formulier niet verstuurd)

  Algemeen

  Een op een haptonomische begeleiding van een medewerker met werkgerelateerde fysieke klachten en verzuimrisico (preventie primair verzuim) of begeleiding van de medewerker die na een ziekteperiode het werk gaat hervatten (preventie recidief verzuim).

  De medewerker leert hoe fysieke overbelasting kan worden voorkomen en wat hij / zij daarvoor nodig heeft. Hij / zij leert ook om grenzen te stellen.

  De begeleiding is werkgerelateerd en op de persoon afgestemd.

  Doelgroep

  Deze begeleiding is geschikt voor alle zorgverleners die tegen hun grenzen aanlopen of grenzen overschrijden en die weer balans willen vinden tussen belasting & belastbaarheid. Dit met als doel om zowel in het werk als privé weer prettiger te kunnen functioneren en om blijvend inzetbaar te zijn voor het werk als zorgverlener.

  Individuele begeleiding is er ook voor administratieve medewerkers, die fysieke klachten hebben door beeldschermwerk (PC, laptop of tablet).

  De individuele medewerker kan deze training aanvragen, maar ook de manager HR / Verzuim.

  Resultaat

  • Je kent de oorzaak van de fysieke klachten en weet hoe je dit in je werk kunt voorkomen
  • Je kent je persoonlijke mechanisme van reageren op anderen en op situaties
  • Je hebt handvatten om je fysieke belasting te verminderen en om je belastbaarheid te vergroten
  • Je bent je bewust van je valkuilen
  • Je hebt kennis gemaakt met haptonomie en weet hoe je dat toepast in je werk
  • Meer rust in je manier van werken, ondanks de soms hoge werkdruk
  • Bewuster werken met meer aandacht voor jezelf
  • Meer afstemming op de cliënt
  • Je kent je sterke en zwakke punten en weet waarin je nog stappen moet zetten
  • Je neemt verantwoordelijkheid voor je eigen welzijn
  • Beeldschermwerkers: je weet hoe je je werkplek veilig kunt inrichten en wat een goede werkhouding is; daarnaast ben je je bewust van je eigen spanning en ontspanning en welke invloed dat heeft op het ontstaan van klachten

  Aanpak

  Vooraf wordt de begeleidingsvraag telefonisch doorgesproken, waarna een eerste afspraak wordt gemaakt (intake).

  De individuele begeleiding is werkgerelateerd en richt zich op de persoonlijke situatie waardoor de klachten zich hebben kunnen manifesteren.

  Afhankelijk van de oorzaak en de bevindingen van de docent/trainer, volgt een persoonlijke begeleiding op maat. Na de intake zal een begeleidingsplan worden opgesteld.

  De begeleiding bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Gespreksvoering, duiden van de onderliggende problematiek
  • Meekijken bij de uitvoering van het werk
  • Persoonlijke adviezen; zo nodig wordt de deelnemer verwezen naar behandelaren die de deelnemer verder kunnen begeleiden in het herstelproces

  Trainingsinhoud

  De training is volledig op maat.

  Na het telefonische overleg zal een eerste kostenindicatie worden gegeven. Mocht meer begeleiding nodig zijn dan verwacht, dan zal dat worden afgestemd.

  De kosten zijn afhankelijk van:

  • de tijdsinvestering
  • de reiskosten (tijd en kilometers)
  • wel/geen schriftelijke rapportage over de bevindingen en gegeven adviezen
  • wel/geen naslagwerk

  Kosten naslagwerk:

  Hand-out
  Basisboek verplaatsingstechnieken
  E-learning: kan individueel worden afgenomen per instelling.

  Individuele begeleiding - advies verzuimpreventie | TRANSFERS beLICHT | crkboBTW-vrij

  TRANSFERS beLICHT is als onderwijsinstelling CRKBO-geregistreerd.De trainingskosten zijn vrijgesteld van BTW.

  Individuele begeleiding - advies verzuimpreventie | TRANSFERS beLICHT | vvnAccreditatiepunten

  TRANSFERS beLICHT staat ingeschreven in het kwaliteitsregister V&VN en is voor accreditatie geautoriseerd. Afhankelijk van de tijdsduur en de aard van de begeleiding, kan wel / geen accreditatie worden aangevraagd.

  Individuele begeleiding – advies verzuimpreventie of bij werkhervatting na ziekte uitval (ook voor beeldschermwerkers)

  U leert hoe fysieke overbelasting voorkomen kan worden

   (* verplichte velden anders wordt het formulier niet verstuurd)