Training ‘on the job’ – advies bij cliëntvraagstukken (ook voor beeldschermwerkers)

Tijdens de uitvoering van de zorg loopt er een docent met u mee

  (* verplichte velden anders wordt het formulier niet verstuurd)

  Algemeen

  In deze training loopt de docent tijdens de uitvoering van de zorg mee met een of twee medewerkers op de afdeling of bij een specifieke cliënt. In overleg kan dat op elk gewenst moment van de dag.

  De gegeven adviezen kunnen vervolgens door alle teamleden worden opgevolgd / toegepast. Je leert hoe je zonder fysieke overbelasting kunt werken èn met respect voor de cliënt.

  Doelgroep

  Deze begeleiding is geschikt voor alle zorgverleners die hun kennis en vaardigheden willen verbeteren om optimale zorg te kunnen verlenen.

  Het kunnen geïnteresseerde medewerkers zijn en/of ergocoaches. Zijn er binnen de organisatie ergocoaches, dan is het raadzaam dat zij er zeker bij aanwezig zijn. Eventueel ook de bij de cliëntentransfers betrokken fysio- of ergotherapeuten.

  Resultaat

  • Je kent de juiste werkwijze voor de specifieke cliënt(en):
   • werkomgeving
   • werkhouding
   • transfer- of werktechniek
   • manier van (haptonomisch) uitnodigen
   • eventueel gebruik van hulpmiddelen
  • Geen fysieke overbelasting door je werk
  • Je hebt kennis gemaakt met haptonomie en weet hoe je dat toepast in je werk
  • Meer rust in je manier van werken, ondanks de soms hoge werkdruk
  • Bewuster werken met meer aandacht voor jezelf
  • Meer afstemming op de cliënt
  • Je kent je sterke en zwakke punten en weet waarin je nog stappen moet zetten

  Aanpak

  Vooraf worden de problematiek en scholingsvragen telefonisch doorgesproken, waarna afgestemd wordt hoeveel trainingstijd nodig is, waar en op welk moment de begeleiding gaat plaatsvinden.

  • Begeleiding bij een of enkele specifieke cliënt(en)
  • Meelopen met de gehele ochtend- en/of avond-ADL; de docent ziet meer cliënten en kan met meer medewerkers meelopen

  Trainingsinhoud

  De training is volledig op maat en cliëntgericht. Vanzelfsprekend zal er op een zeer respectvolle manier met de cliënt en zijn/haar privacy worden omgegaan.

  Diverse werkwijzen zijn mogelijk:

  1. De medewerker voert de ADL / handeling / transfer uit. De docent kijkt toe en na afloop worden de bevindingen doorgenomen / doorgesproken.
   • Voordeel: de docent ziet hoe er nu gewerkt wordt.
   • Nadeel: de docent kan de handeling / transfer niet zelf uitvoeren. De docent kan het beste advies uitbrengen door een handeling zelf te doen. Het is vaak ook een kwestie van uitproberen waar de cliënt het beste op reageert.
  1. De medewerker en de docent voeren samen de ADL / handeling / transfer uit.
   • Voordelen: de docent kan ervaren wat de meest geschikte werkwijze is, hoe de cliënt op een uitnodiging reageert, etc. en de medewerker kan de geadviseerde werkwijze meteen oefenen / zelf uitvoeren
   • Voor de medewerker is dit een mini-training bij de cliënt.
  1. Combinatie van 1. en 2. De medewerker voert de handelingen uit en daar waar gewenst, neemt de docent het over. Na afloop worden de bevindingen besproken en eventueel op papier gezet (schriftelijke rapportage).

  Na afstemming van de wensen en mogelijkheden, wordt een offerte op maat gemaakt. De kosten zijn afhankelijk van:

  • de tijdsinvestering
  • de reiskosten (tijd en kilometers)
  • wel/geen schriftelijke rapportage over de bevindingen en gegeven adviezen
  • wel/geen naslagwerk

  Hand-out
  Basisboek verplaatsingstechnieken
  E-learning: kan individueel worden afgenomen per instelling.

  Training ‘on the job’ - advies bij cliëntvraagstukken | TRANSFERS beLICHT | crkboBTW-vrij

  TRANSFERS beLICHT is als onderwijsinstelling CRKBO-geregistreerd.De trainingskosten zijn vrijgesteld van BTW.

  Training ‘on the job’ - advies bij cliëntvraagstukken | TRANSFERS beLICHT | vvnAccreditatiepunten

  TRANSFERS beLICHT staat ingeschreven in het kwaliteitsregister V&VN en is voor accreditatie geautoriseerd. Afhankelijk van de tijdsduur van de begeleiding, kan accreditatie worden aangevraagd.

  Training ‘on the job’ – advies bij cliëntvraagstukken (ook voor beeldschermwerkers)

  Tijdens de uitvoering van de zorg loopt er een docent met u mee

   (* verplichte velden anders wordt het formulier niet verstuurd)