Nieuws

Bijeenkomst Stichting Presentie in Utrecht

Transfers Belicht - Stichting Presentie

Samen met Susan deelgenomen aan een soort proeverij van wat Presentie betekent.

De presentiebenadering is een manier van werken die de relationele afstemming tussen zorggever en cliënt als basis voor hulp en steun ziet. Goede zorg ontstaat vanuit het zorgvuldig aansluiten bij en afstemmen op de ander, en op wat hij of zij nodig heeft. Leefwereldgerichtheid en perspectiefwisseling zijn daarin centrale begrippen.

Presentie is een centraal thema in onze trainingen: heb aandacht voor je eigen spanning / ontspanning, wees bewust van wat jouw verschijning met de cliënt doet, en vandaaruit ervaar je de cliënt en stem je op de ander af. De cliënt voelt zich gehoord, er is afstemming en uiteindelijk resulteert dat in waardevolle en respectvolle zorgverlening. Ieder mens wil graag gezien en gehoord worden