Nieuws

NPi studiedag: fysiotherapie en oncologie

Transfers Belicht - NPI Studiedag

(Nederlands Paramedisch instituut organiseert onder meer geaccrediteerde trainingen voor paramedici)

Tijdens deze trainingsdag in Driebergen heb ik het onderwerp ‘verplaatsingstechnieken bij palliatieve cliënten’ verzorgd: uitleg en praktisch oefenen.

Essentieel is de haptonomische benadering: hoe verplaats je de cliënt zonder daarbij kracht te zetten. Niet alleen de eigen houding, de manier van aanraken en hoe je de ander uitnodigt tot meewerken zijn van belang, maar ook de hulpmiddelen die je inzet, zoals kantellaken en glijzeil.

Eyeopeners voor fysiotherapeuten die te vaak werken volgens mechanische technieken.